דלג לתוכן
ביטוח משכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח משכנתא המכסה נזקים שנגרמו למבנה הבית

בית הוא המקום שלך לביטחון ושלווה, אולם אי אפשר להתעלם מהסכנות המאיימות עליו; נזקי אש, עשן והתפוצצות, נזקי טבע, רעידות אדמה, נזקים כתוצאה מפריצה, נזקים לגן ולצומח ועוד. כתוצאה מנזקים אלו ואחרים, עשויות להיות הוצאות שונות לצורך תיקון, שיפוץ או אפילו בניה מחדש של הבית. חלק חשוב מביטוח המשכנתא הוא ביטוח מבנה למשכנתא, שמכסה נזקים שנגרמו למבנה הבית. ביטוח מבנה למשכנתא מספק הגנה במקרים של חוסר יכולת להחזיר את ההלוואה, והינו חלק בלתי נפרד מלקיחת ההלוואה.

מה כולל ביטוח מבנה למשכנתא?

ביטוח מבנה למשכנתא מכסה נזקים שנגרמו למבנה הדירה או הבית, וכולל את כל חלקיו הקבועים של המבנה, וכאלה המחוברים אליו חיבור של קבע. הביטוח כולל:

  • כיסוי נרחב להוצאות תיקון, שיפוץ או בנייה מחדש של הדירה.
  • כיסוי הוצאות לבעלי מקצוע (אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים, קבלנים ועוד) הוצאות משפטיות, הוצאות פינוי הריסות, ועוד.
  • פיצוי עבור אובדן שכר דירה והוצאות בזמן שהדירה אינה מתאימה למגורים.
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

 

אפשר להרחיב את ביטוח המבנה למשכנתא:

  • ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית. 
  • ביטוח זכוכית, סנטריה, משטחי שיש וכיריים קרמיות או קריסטליות ועוד.

 

תנאים כלליים

  • סעיף שעבוד לטובת הבנק המלווה במידה והבנק דורש זאת.
  • רציפות ביטוח - מידי שנה נוספת, הפוליסה מתחדשת על פי תנאיה, עד לתום תקופת ההלוואה, כל עוד המבוטח לא הודיע אחרת.
  • סכום הכיסוי במסגרת ביטוח מבנה משכנתא הנו בדרך כלל בגובה עלות הבנייה בהתאם לסוג הנכס (משותף/פרטי) וגודלו נקבע על פי נתוני הנכס שנמסרים על ידך.

 לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא

מידע נוסף לשימושך