דלג לתוכן
ביטוח דירה

ביטוח דירה - הבית כנכס יקר וחשוב

ניהול סיכונים משפחתי, מעורבות הפיקוח על הביטוח והסיכונים המבוטחים בפוליסה התקנית

ככלל ביתו של האדם הוא הנכס היקר ביותר והחשוב ביותר עבורו, הוא מבצרו, וברוב המקרים הוא מהווה את רוב הרכוש שצבר במהלך חייו. אזרחי ישראל מחשיבים ומדרגים בדרגה הגבוהה ביותר בסולם הערכים שלהם את הרכוש הנצבר בתוככי ביתם ואת המאמץ המושקע על מנת להיות בעלים של דירה או בית.

ניהול סיכונים משפחתי

ניהול סיכונים משפחתי

המשפחה חשופה לנזקים לרכושה כגון שריפה, נזקי טבע, פריצה, תאונות ופציעות לאורחים ולצד שלישי. עליה לבחור את הדרך שבה תמנע את הנזקים ואת ההוצאה הכספית הכרוכה בהם.ישנן מספר דרכים לעשות זאת. דרך אחת היא לשמור תכשיטים וחפצים יקרי-ערך בכספת בבנק או בבית ולוותר על ביטוח, והדרך המקובלת היא להעביר את הסיכון לחברת ביטוח, לרכוש ביטוח מתאים ובדרך זו להקטין את הנטל הכספי שייפול על המשפחה במקרה של נזק לבית או לרכוש שבתוכו.

מעורבות הפיקוח על הביטוח

מאחר ונוכחנו כאמור לעיל כי ביטוח זה נרכש על-ידי רוב בעלי הדירות בישראל, ראה המפקח על הביטוח לנכון להגן על הצרכן הפרטי על-ידי חקיקת חוק ותקינת תקנות שחברות הביטוח חייבות לעמוד בהם.המפקח על הביטוח קבע פוליסה תקנית שהנוסח שלה מחייב את חברות הביטוח כמינימום אפשרי, ואין חברת ביטוח יכולה לשווק פוליסה שהיא מצומצמת יותר מהנוסח התקני. חברות הביטוח הוסיפו כיסויים נוספים לביטוח, מתוך מטרה להרחיב את שיווקו של ביטוח זה.

הסיכונים המבוטחים בפוליסה התקנית

נסקור כאן בקצרה את סיכוני הביטוח המכוסים בפוליסה התקנית שהם בחזקת המינימום:

 • אש, ברק, עשן.
 • התפוצצות או התלקחות.
 • סערה לרבות גשם, שלג וברד.
 • נפילת כלי טייס או חפצים מכלי טייס.
 • התנגשות כלי רכב בדירה.
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
 • רעידת אדמה - אלא אם המבוטח הורה לא לבטח.
 • פריצה, גניבה ונזק בזדון - אלא אם המבוטח הורה לא לבטח.
 • התבקעות צינורות.

חברות הביטוח מוסיפות כיסויים רבים ונוספים לפוליסה התקנית כגון:

 • כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך.
 • כיסוי כל הסיכונים לדברי ערך בכל העולם.
 • הרחב לכיסוי אופנים.
 • כיסוי לערך הקרקע במקרה שלא ניתן לשקם את המבנה.

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את
התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח דירה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף