דלג לתוכן

התביעות שלי


המידע המופיע בסטטוס תביעה הינו שלך בלבד. באם הוגשה תביעה עבור ילד מעל גיל 18, עליו להיכנס למגדל שלי ולצפות במידע אודות תביעתו.
בתחום ביטוח כללי (רכב, דירה, עסק, תאונות אישיות, אופניים חשמליים) מוצגות תביעות הביטוח שהוגשו ב-3 השנים שקדמו למועד אחזור המידע.
בתחום ביטוח חיים, פנסיה ובריאות מוצגות תביעות שנפתחו החל מ-3 השנים האחרונות.
בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל מוצגות תביעות שנפתחו החל מ-31.03.17.