דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - הוצאות ישירות

קרנות פנסיה

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות המנוכות מחשבונות העמיתים

קופות גמל והשתלמות

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות