דלג לתוכן
ביטוח משכנתא ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא

מדוע חובה לעשות ביטוח חיים ומבנה למשכנתא?

רכישת דירה היא אחת ההחלטות הכי כבדות משקל שיש לאדם בחייו. היא קובעת היכן יתגורר עם משפחתו, מה תהיה צורת חייו ורמת החיים אליה הוא שואף. מעל הכל, רכישת דירה גוררת אחריה התחייבות כספית גבוהה מאוד לאורך עשרות שנים, וברוב המקרים, אלא אם יש ברשותכם סכומי כסף נזילים וגבוהים מאוד - תיאלצו לקחת משכנתא מהבנק לצורך רכישת הדירה.

אבל גם הבנק, בנותנו לכם מאות אלפי שקלים ואולי אף הרבה יותר - רוצה וחייב להבטיח לעצמו שתוכלו לעמוד בהחזר התשלומים, וכן להיות מבוטח בכל מצב של מות הלווה ו/או גרימת נזק לנכס. לשם כך, קובע החוק כי חלה חובה על כל נוטל משכנתא לרכוש במקביל ביטוח משכנתא כתנאי של הבנק לאישור ההלוואה הנכבדת.

ככלל, ביטוח משכנתא כולל שני סוגים של כיסוי ביטוחי - ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה:

  • ביטוח חיים למשכנתא: ביטוח זה, שבלעדיו לא תאושר לכם לקחת משכנתא מבנק, מספק כיסוי ביטוחי ללווים ולבנק גם יחד, ומופעל כאשר אחד הלווים נפטר, לא יכול מן הסתם להמשיך לשלם את שארית התשלומים ולא רוצים שנטל המשכנתא יפול כעול על בני המשפחה הנותרים. במצב זה, חברת הביטוח מעבירה לבנק את יתרת החוב של הלווה.
    יש הטועים לחשוב כי ביטוח חיים למשכנתא דומה לביטוח חיים רגיך, אך חשוב להדגיש שלא כך הדבר - ביטוח חיים למשכנתא תקף עבור כספי הלוואת המשכנתא בלבד (!), לעומת ביטוח חיים (ריסק) המספק כיסוי לבני המשפחה במקרה מות המבוטח.
    עוד חשוב לדעת שמכיוון שכל משכנתא ייחודית בתנאים והמאפיינים שלה - גובה תשלום הפרמיה לא ניתן לחיזוי מראש, אך הכלל הוא שכל עוד המשכנתא נמוכה יותר, כך גם תשלום הפרמיה יהיה נמוך יותר, ולהיפך, כשהוא מחושב עפ"י המצב הכלכלי, גילו ומצבו הרפואי של הלווה, וכן מסוג הנכס ושווי.

    עוד דבר שחשוב לדעת בהקשר של ביטוח חיים משכנתא, שבעוד שהוא מחוייב על פי חוק, הרי שבהחלט לא חובה לרכוש אותו דווקא בבנק. בשוק התחרותי של ימינו, בהחלט מומלץ לערוך סקרי שוק, לבחון את ההצעות האטרקטיביות שמציעות חברות הביטוח בכל הקשור לביטוח חיים למשכנתא, ולבחור את הזולה והמתאימה לכם ביותר.
  • ביטוח מבנה למשכנתא: ביטוח מבנה למשכנתא מספק כיסוי עבור מצבים בהם נגרם נזק לנכס או ששווי פחת משמעותית כתוצאה מאסונות טבע לא צפויים. במקרה זה, ביטוח המבנה למשכנתא מכסה את המשך תשלומי המשכנתא לבנק, וכן את עלות שיקום הנזקים שנגרמו לנכס, בעוד הבעלות עליו נשארת אצל הלווה.

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף