דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

שירותי חירום

שירותי חירום 24 שעות ביממה

שירותי חירום וסיוע ללקוחות מגדל, אשר רכשו את הכיסויים/ההרחבות במסגרת הפוליסה, ינתנו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, באמצעות מוקדי החירום השונים.

לאתר פמי פרימיום >  לאתר שגריר >

בריאות ורפואה

מוקד רפואי מטפל בשעת חירום במקרים הבאים:

א. הזמנת ביקור רופא לבית המבוטח - טלפון: 03-5688139, 03-5688190 או *656 מכל טלפון.

ב. ניתוחי חירום וטיפול חירום בשיניים - טלפון: 073-2049169

מוקד רפואה אישית: מטפל במבוטחים שברשותם כתב שירות "רפואה אישית". 
טלפון: 073-2049160 עד השעה 22:00.

מוקד סיוע לשוהים בחו"ל (IMA)

טלפון מהארץ: 03-9206912, מחו"ל: 972-3-9206912 
פקס: 972-3-9226380
ארה"ב: 717-3-128917
migdal@ima-mc.com
סקייפ: assistance.ima

במידה והמבוטח אושפז בבית חולים בחו"ל,  יש ליידע מיידית את מוקד הסיוע  לקבלת הנחיות להמשך טיפול.

רכב ודרך

מוקד שירותי רכב ודרך - מטפל בשעת חירום במקרים הבאים:

א. רכב חליפי -  במקרה של נזק עקב תאונה, גניבה וטוטאל-לוס.

ב. רדיו חליפי - במקרה של גניבת רדיו מרכב.

ג. שבר שמשות -  שירותי תיקון שמשות בכיסוי מלא.

ד. שירות אח"מ.

פמי פרימיום - טלפון: 9535656 - 03 או 6560* מכל טלפון נייח או נייד. אתר החברה >
שגריר מערכות בע"מ - טלפון: 1-22-28-888 או *8888 מכל טלפון נייח או נייד. אתר החברה >
שבר שמשות: "אוטוגלס" טלפון: 03-6507777, "א.א. גלס" טלפון: 02-6409999

* לתשומת ליבך, המידע הינו לידיעה כללית בלבד ואיננו מהווה הצעה ואף אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. מסמך זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה וההרחבות שנרכשו בלבד.