דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - דירקטוריון

 

  • מר רונן אגסי,  יו"ר הדירקטוריון
  • מר טל כהן, דירקטור
  • מר אלי ברגלס, דירקטור
  • גב' אסתר ברק לנדס, דירקטורית בלתי תלויה 
  • מר גיל קורץ, דח"צ
  • גב' מעין כהן מועלם, דב"תית

דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 8 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.

למידע נוסף על חברי דירקטוריון מגדל מקפת >