דלג לתוכן
אודות מקפת

מגדל מקפת - דירקטוריון

  • מר שגיא יוגב, יו"ר 
  • מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
  • מר יובל הברמן, דירקטור
  • גב' אסתר ברק לנדס, דירקטורית בלתי תלויה 
  • מר אריה מינטקביץ, דירקטור
  • מר גיל קורץ, דח"צ
  • גב' מעין כהן מועלם - דב"תית
  • מר בצלאל צוקר, דירקטור

דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 8 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.

למידע נוסף על חברי דירקטוריון מגדל מקפת >