דלג לתוכן
חיסכון אישי

מגדל קשת לפרט - פוליסת חיסכון

גם לחסוך בגדול וגם לפדות את הכסף בכל רגע

מגדל קשת לפרט היא פוליסה לחיסכון המשלבת חיסכון והשקעה, המציעה אפשרות להשקיע במבחר מסלולים בשילוב נזילות וגמישות מלאים לחיסכון. הנזילות המלאה, כמו המעבר הגמיש בין מסלולי ההשקעה ללא עמלות וקנסות - מהווים יתרונות בולטים מול מכשירי החיסכון וההשקעה האלטרנטיביים בבנקים ובבתי ההשקעות. הפוליסה מתאימה ללקוחות המעוניינים לחסוך את כספם לכל מטרה ולכל תקופת זמן, ולא מסתפקים בריביות שהבנק מציע עבור פיקדונות ותכניות חיסכון.

למה כדאי לחסוך בפוליסת חיסכון מגדל קשת לפרט?

  • כולם יכולים לחסוך ולהרוויח - החל מהפקדות בגובה 200 ₪ בחודש, ו/או הפקדות חד פעמיות החל מ- 10,000 ₪*. באפשרותך לשלב בין 2 סוגי ההפקדות.
  • נזילות - משיכת הכספים בכל עת, ללא קנסות או עמלות פירעון מוגבל (בהתאם למצב המשפטי בעת אישור התכנית).
  • הפקדות - אפשרות לבצע הפקדה חד פעמית או לשנות את גובה ההפקדה החודשית בקליק.
  • מסלולי השקעה - בתמהילים שונים וברמות סיכון שונות בהתאם להעדפות ולצרכי החיסכון של הלקוח.
  • דמי הניהול - נקבעים במועד ההצטרפות ומובטחים לכל אורך תקופת החיסכון.
  • בפוליסה זו אין תשלום מס רווחי הון במעבר בין מסלולי השקעה. מס רווחי הון בפוליסת החיסכון מוגדר כמס על הכנסה חייבת מריבית ורווחים אחרים, וינוכה רק במועד משיכת הכספים. לקוחות בגיל פרישה (שמלאו להם 55 ומעלה ב- 1.1.2003), יכולים ליהנות מפטור חלקי ממס על הכנסה מריבית, בהתאם לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.
  • אפשרויות שונות למשיכת כספים - כסכום חד פעמי, בתשלומים חודשיים או כקצבה מגיל הפרישה אשר משולמת לכל החיים.

* הפקדות חד פעמיות מ- 90 יום לאחר תחילת הפוליסה, כפופות לאישור החברה.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל
מגדל חברה לביטוח בע"מ

המבצע מתייחס לפוליסת "מגדל קשת לפרט". המידע הנ"ל הינו לידיעה כללית בלבד והתנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. פרסום זה אינו מהווה המלצה, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו ייעוץ או שיווק (לרבות פנסיוני או למטרות השקעה) המתחשבים בנתונים  המיוחדים של כל לקוח וצרכיו. אין לראות בתשואות העבר של פוליסה זו אינדיקציה לתשואות שיושגו בעתיד.

מידע נוסף לשימושך