דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - רשימות נכסים

קרנות פנסיה

מקפת אישית

מקפת משלימה

*ניתן לקבל מידע נוסף על פעולות הקרן, מסמכי היסוד שלה ודו"חות כספיים מבוקרים במשרדי הקרן.

קופות גמל והשתלמות