דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

מבנה ואחזקות

הרכב החברות ומבנה הפעילות בקבוצת מגדל אחזקות

בעלת השליטה של מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") הינה מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ("מגדל אחזקות").
אליהו הנפקות בע"מ ("אליהו הנפקות") הינה בעלת שליטה במגדל אחזקות, והיא מחזיקה כ-58.13% מהון המניות של מגדל אחזקות. בעלת השליטה באליהו הנפקות הינה אליהו 1959 ע"מ.

תרשים מבנה האחזקות העיקריות של מגדל אחזקות >

לפירוט הרכב החברות >

התרשים ממפה את החברות בקבוצת מגדל אולם אינו כולל את כל הגורמים העונים על הגדרת צדדים קשורים.
לרשימה המלאה של הצדדים הקשורים >