דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

איתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

חוזר מס' 2012-9-18

לידיעתך, משרד האוצר הקים במהלך שנת 2013 אתר אינטרנט חדש במסגרתו יוכלו עמיתים ומוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר פוליסות/תכניות הכוללות מרכיב חיסכון ו/או ביטוח למקרה פטירה*. 
במסגרת האתר ניתן לקבל פרטים בסיסיים בלבד לגבי האפשרות לקיומו של חשבון אצל גוף מוסדי מסוים.
לתשומת לבך, באפשרותך להסיר את פרטיך מהאתר באמצעות פניה אלינו:  

לפניות בנושא ביטוחי פרט, מנהלים, ביטוחי חיים ובריאות: 
טל': 03-9201010
פקס: 03-9201020 
מייל: mokedbi@migdal.co.il

לפניות בנושא קרנות פנסיה, מגדל מקפת ויוזמה: 
טל': 03-9201010
פקס: 03-9201030  
מייל: mokedpe@migdal.co.il

לפניות בנושא קרנות השתלמות, קה"ל-פלטינום וקופות גמל: 
טל': 03-9201010
פקס: 03-9201040  
מייל: mokedge@migdal.co.il

במידה ותפנה אלינו בבקשה להסרה מהאתר, הפרטים אודות החשבונות שלך לא יועברו על ידנו לאגף שוק ההון במשרד האוצר, החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך לאוצר, לפי המאוחר.

נציב תלונות הציבור >

* למעט מביטוחים קבוצתיים.