דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

יש החלטות בחיים שלא משאירים ליד המקרה. כשמדובר בבריאות שלך, מגיע לך את הטוב ביותר. במקרה בו זקוקים לניתוח, השליטה על כל הפרטים, מבחירת רופא ועד למועד ביצוע הניתוח, בידיים שלך! התוכנית כוללת כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח, שבוצע בישראל, באמצעות רופא, שבהסכם עם מגדל וכן לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

מה כולל הכיסוי לניתוחים בישראל?

 

 • ניתוחים פרטיים בישראל 
  הכיסוי מחולק ל - 3 תוכניות, הכיסוי יינתן בהתאם לתוכנית שנבחרה:
  משלים שב"ן עם השתתפות עצמית או משלים שב"ן או מהשקל הראשון. 
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
  עד תקרת עלות הניתוח.
 • התייעצות עם רופא מומחה שקשורה לניתוח  
  עד 3 התייעצויות לשנת ביטוח, סכום תקרת ההחזר עד 1,500 ש"ח (צמוד מדד) להתייעצות עם רופא שאינו בהסדר עם החברה.

תוכנית משלים שב"ן עם השתתפות עצמית 

 

למי מיועדת התוכנית?

 

ללקוחות המעוניינים בפוליסה מוזלת.

  

 

תוכנית משלים שב"ן 

 

למי מיועדת התוכנית?

 

ללקוחות שיש ברשותם שב"ן ומעוניינים לרכוש השלמה בביטוח הפרטי.

 

 

תוכנית מהשקל הראשון

 

למי מיועדת התוכנית?

 

ללקוחות המעוניינים בביצוע ניתוח ללא תלות בכיסוי הקיים במסגרת השב"ן.

 

 

תנאי הצטרפות

 

גיל הצטרפות לביטוח: 0-75 שנים.

 

דמי הביטוח: הפרמיה נקבעת לפי גיל ועל פי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל .(עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה).

 

תקופת אכשרה: לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח או התייעצות - 90 יום למעט במקרה שנגרם מתאונה.
לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח או התייעצות בנוגע להריון או לידה- 12 חודשים.

 

 

 

 

תנאים כלליים

 

 • תקרות סכומי הביטוח צמודים למדד 13684 נקודות שפורסם ביום 15.08.2023 ויוצמדו למדד מדי חודש.
 • המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת ההתחייבויות והזכויות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
  התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה והחברה בלבד, ובכל מקרה של סתירה בין מידע זה לבין התנאים כאמור, יגברו תנאי הפוליסה והחברה.
  האמור בעמוד זה אינו מהווה המלצה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו תחליף לייעוץ או שיווק המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
 • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף