דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון

ביטוח מורחב המאפשר לך לשלוט בכל שלבי הניתוח

יש החלטות בחיים שלא משאירים ליד המקרה. כשמדובר בבריאות שלך, מגיע לך את הטוב ביותר. במקרה בו זקוקים לניתוח, השליטה על כל הפרטים, מבחירת רופא ועד למועד ביצוע הניתוח, בידיים שלך! התוכנית כוללת כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח, שבוצע בישראל, באמצעות רופא, שבהסכם עם מגדל וכן לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

מה כולל ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל?

 הכיסוי הביטוחי כולל:

  • 3 התייעצויות עם רופא מומחה בקשר לניתוח.
  • שכר מנתח או נותן טיפול מחליף ניתוח.
  • הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.

 

הביטוח מכסה ניתוחים אשר בוצעו באמצעות נותני שירות בהסדר עם החברה.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 0-85

דמי הביטוח:

  • לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות

מידע נוסף לשימושך