דלג לתוכן

איתור רופא מנתח

כאן באפשרותך למצוא רופא מנתח ממגוון הרופאים המנתחים שעובדים עם חברת מגדל בכל הארץ.

לאיתור נותני שירות וייעוץ שבהסכם, לרוכשים ניספח שירות ייעוץ ובדיקות אבחנתיות – אמבולטוריות, יש לפנות לאתר Bwell