דלג לתוכן

בדיקת יתרת זכות

בגין המחאה שהופקה

כאן תוכל לבדוק האם קיימת יתרת זכות בגין המחאה שהופקה לפקודתך וטרם נפרעה, מתוך מאגר ההמחאות בחיסכון ארוך טווח ובביטוח אלמנטר (להלן: "מאגר הזכאות").