דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

דוחות כספיים

הדוח התקופתי לשנת 2019 והדוח הרבעוני ליום 31 במרס 2020, המונגשים, יעלו בשבועות הקרובים

מגדל חברה לביטוח בע"מ

לצפייה בדוחות הכספיים של מגדל אחזקות >