דלג לתוכן
מעורבות חברתית במגדל
מעורבות חברתית במגדל

מגדל תורמת לקהילה

בצד ארבעת אפיקי ההשקעה החברתית האסטרטגית של מגדל הממוקדים בתחום נושאי או גיאוגרפי, הנתיב החמישי פתוח למגוון רחב של נושאי תרומה

כחברה גדולה במשק הישראלי מופנות אלינו בקשות לסיוע במגוון תחומים. התרומות הכלליות נוגעות לשלל צרכים חברתיים כסיוע פילנתרופי.

ההחלטה על חלוקת התרומות נעשית מדי רבעון על-ידי ועדת תרומות, בה חברים חברי דירקטוריון וחברי הנהלה, בהשתתפות מנהלת המעורבות החברתית של מגדל. בין הקריטריונים להקצאת התרומה: מטרת התרומה ומידת נחיצותה, וכן היקף האוכלוסיה שתהנה מהתרומה ומידת ההשפעה של התרומה על האוכלוסיה.

תנאי סף לקבלת תרומה

  1. תרומות תינתנה רק לעמותה רשומה בעלת אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46 א'), אישור ניהול תקין בתוקף, ואישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור, או למוסד ציבורי עם אישורים מקבילים.
  2. לא תינתן תרומה לארגונים מפלגתיים או פוליטיים או לאיגודים מקצועיים.
  3. מגדל תורמת רק לגופים ועמותות הפועלות בתחומי מדינת ישראל.

לפניות בנושא תרומה, ניתן ליצור קשר עם מנהלת המעורבות החברתית:

יצירת קשר
יצירת קשר

טלפון: 076-8865457

מייל: community@migdal.co.il