דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

דירקטוריון מגדל

רשימת הדירקטורים בחברת הביטוח

דירקטוריון - מגדל חברה לביטוח בע"מ

  • מר אמיר ברנע - יו"ר הדירקטוריון
  • גב' מירב בן כנען הלר - דירקטורית בלתי תלויה
  • גב' רונית בודו - דירקטורית בלתי תלויה
  • גב' מעין כהן מועלם - דירקטורית בלתי תלויה
  • מר אברהם דותן 
  • מר גד נוסבאום
  • מר בני ממן - דירקטור בלתי תלוי

 

למידע נוסף על חברי דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ >

ישיבות הדירקטוריון מתכנסות מעת לעת ולא פחות מאשר לפחות 12 ישיבות של מגדל חברה לביטוח בע"מ במהלך שנה קלנדארית.