דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

דירקטוריון מגדל

רשימת הדירקטורים בחברת הביטוח

דירקטוריון - מגדל חברה לביטוח בע"מ

 • ניר גלעד, יו"ר
 • שלמה אליהו 
 • עזריאל מוסקוביץ
 • מירב בן כנען הלר - דירקטורית חיצונית
 • אריה מינטקביץ
 • ד"ר גבריאל פיקר
 • רונית בודו - דירקטורית בלתי תלויה
 • מישאל וקנין - דירקטור חיצוני
 • חיים רמון
   
   

למידע נוסף על חברי דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ >

ישיבות הדירקטוריון מתכנסות מעת לעת ולא פחות מאשר לפחות 12 ישיבות של מגדל חברה לביטוח בע"מ במהלך שנה קלנדארית.