דלג לתוכן
אודות מגדל

דירקטוריון מגדל

רשימת הדירקטורים בחברת הביטוח

דירקטוריון - מגדל חברה לביטוח בע"מ

 • יפתח רון-טל - יו"ר
 • מר עזריאל מוסקוביץ
 • גב' מירב בן כנען הלר - דירקטורית בלתי תלויה
 • גב' רונית בודו - דירקטורית בלתי תלויה
 • מר חיים רמון
 • מר כרמי גילון
 • גב' מעין כהן מועלם - דירקטורית בלתי תלויה
 • מר שי בסון - דירקטור
 • מר אברהם דותן - דירקטור
   
   

למידע נוסף על חברי דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ >

ישיבות הדירקטוריון מתכנסות מעת לעת ולא פחות מאשר לפחות 12 ישיבות של מגדל חברה לביטוח בע"מ במהלך שנה קלנדארית.