דלג לתוכן
אודות מגדל

דירקטוריון מגדל

רשימת הדירקטורים בחברת הביטוח

דירקטוריון - מגדל חברה לביטוח בע"מ

 • מר אמיר ברנע - יו"ר הדירקטוריון
 • מר כרמי גילון 
 • גב' מירב בן כנען הלר - דירקטורית בלתי תלויה
 • גב' רונית בודו - דירקטורית בלתי תלויה
 • גב' מעין כהן מועלם - דירקטורית בלתי תלויה
 • מר אברהם דותן 
 • מר גד נוסבאום
 • ד"ר קרן בר-חוה
 • מר אריה מינטקביץ 
   

למידע נוסף על חברי דירקטוריון מגדל חברה לביטוח בע"מ >

ישיבות הדירקטוריון מתכנסות מעת לעת ולא פחות מאשר לפחות 12 ישיבות של מגדל חברה לביטוח בע"מ במהלך שנה קלנדארית.