דלג לתוכן

הגשת תביעה - ביטוח נסיעות לחו"ל

עדכון בנושא טופס ויתור סודיות רפואית וכללית (וסר)

שימו לב! מהיום 31/3/20 ועד החזרה לשגרה, עם הגשת תביעה בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות ובהיעדר אפשרות לאימות חתימה של עד מהימן על גבי טופס וס"ר, ניתן להסתפק בצירוף צילום ברור של תעודת זהות המבוטח + ספח. חשוב להקפיד על ציון כל פרטי המבוטח לרבות מספר הטלפון שלו ע"ג הטופס.