דלג לתוכן
ביטוח חיים

ביטוח אובדן כושר עבודה - שחרור

שחרור מתשלום לביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה

תשלום חודשי לביטוח הוא חלק מהתקציב המשפחתי, אך מה קורה כאשר ההכנסה נפגעת כתוצאה מאובדן כושר עבודה של המפרנס? במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה, כדאי וחשוב שהביטוחים הפנסיונים שלך יישארו בתוקף. ביטוח אובדן כושר עבודה - שחרור מבטיח את המשך תשלום הפרמיה עבור הפוליסה במסגרתה רכשת כיסוי לשחרור, ופוטר אותך מתשלום עבור ביטוח החיים בתקופה קשה זו. הכיסוי לשחרור ניתן לרכישה במסגרת ביטוח חיסכון פנסיוני וביטוח חיים, והוא חל רק על הביטוח במסגרתו נרכש.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה - שחרור?

הביטוח שומר על הכיסוי הביטוחי והחסכון החודשי בתקופה בה יש לך קושי לשלם בעבורו

הכיסוי מעניק פטור מתשלום חודשי עבור הביטוח ויפחית את ההוצאות החודשיות שלך בתקופה קשה זו. הפטור תקף מתקופת ההמתנה שנקבעה מראש, ובמשך כל התקופה בה הינך במצב אי כושר מוחלט, או עד תום תקופת הביטוח הקבועה בתוכנית - לפי המוקדם מבינהם.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך