דלג לתוכן
מגדל מקפת
מגדל מקפת

המוצרים שלנו

הודעה על מיזוג מסלולי השקעה בקרן השתלמות "מגדל השתלמות" שבניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מתכבדת להודיע כדלהלן:

בהתאם לאישור מאת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הושלם ביום 13/07/2023 הליך מיזוג מסלולי השקעה בקרן ההשתלמות "מגדל השתלמות" (מספר קופה: 579).

להודעה המלאה>>