דלג לתוכן
מגדל מקפת
מגדל מקפת

המוצרים שלנו

הודעה על מיזוג מסלולי השקעה בקופת הגמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים" שבניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ נערכת בימים אלה לביצוע מיזוג מסלולי ההשקעה הקיימים בקופת הגמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים" (מספר קופה: 744) המנוהלת על ידי החברה, על דרך של מיזוג מלא של מסלולי השקעה. במסגרת המיזוג ימוזג מסלול ההשקעה "כללי" (מ.ה.744) לתוך מסלול "לבני 50 עד 60" (מ.ה. 9780).
להודעה המלאה >>