דלג לתוכן
מגדל מקפת
מגדל מקפת

המוצרים שלנו

הודעה על ביטול מיזוג מסלולי השקעה בקופת הגמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים" שבניהול מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיעך כי מיזוג מסלול ההשקעה הכללי (מ.ה. 744) לתוך מסלול ההשקעה "לבני 50 עד 60" (מ.ה. 9780) בקופת מגדל לתגמולים ולפיצויים, אשר נועד להתבצע ביום 31.3.2020, נדחה למועד אחר אשר טרם נקבע. להודעה המלאה >>