דלג לתוכן
מעורבות חברתית במגדל
מעורבות חברתית במגדל

אסטרטגיית המעורבות החברתית של מגדל

לאורך כל שנות קיומה, תרמה חברת מגדל למגוון צרכים בקהילה בשילוב עובדיה וסוכניה בפעילויות בקהילה, מתוך גישה של אחריות ומעורבות חברתית. אנו גאים להיות חלק מהחברה הישראלית

בשנת 2015 החליט דירקטוריון החברה על ‏יישום אסטרטגיה חדשה להשקעה חברתית ותרומה לקהילה.‏ לפי אסטרטגיה זו, ההשקעה החברתית והתרומות ממוקדות בחמישה אפיקים מרכזיים. ארבעה מתוך חמשת האפיקים הוגדרו על בסיס רלוונטיות לפעילותה של מגדל, ורלוונטיות לערך הייחודי שהיא יכולה לתרום, בנוסף למשאב הכספי.

אפיקי המעורבות החברתית של מגדל

  • שיפור רווחתם של מבוגרים (גיל שלישי, גיל רביעי).
  • תמיכה בארגוני תשתית במגזר השלישי.
  • מעורבות קהילתית בערים בהן יש משרדים של מגדל.
  • יצירת ערך משותף - נושאים בליבה העסקית.
  • תרומות כלליות.

עקרונות מנחים לשותפות חברתית

הבחירה בפעילויות חברתיות בהן מגדל תומכת ומעורבת, נעשית על בסיס מספר קריטריונים, ביניהם:

  • אג'נדה: הלימה לאסטרטגית המעורבות החברתית
  • שותף חברתי: החיבור לקהילה נעשה באמצעות ארגונים חברתיים (העומדים בדרישות הסף) מתוך הבנה שהם מכירים את הצרכים החברתיים ויכולים לתת את המענה הטוב ביותר
  • חדשנות: הפעילות מטפלת בצורך חברתי שלא טופל עד כה, או מציעה מענה חדש ואפקטיבי לצורך שיש לו פתרונות
  • השפעה: מספר האנשים שיושפעו מהפעילות, ומידת ההשפעה עליהם
  • רלוונטיות: הפעילות קשורה לעולמות התוכן של מגדל, ומגדל יכולה להציע ערך מוסף, בנוסף לתרומה הכספית, תוך שיתוף העובדים והסוכנים שלנו

ניהול ההשקעה החברתית במגדל

כחברה המנהלת פעילותה באופן מקצועי ואחראי, גם נושא ההשקעה החברתית מנוהל באופן זה. ‏ועדת תרומות מתכנסת פעם ברבעון לדון בתכנית העבודה ובבקשות התרומה, ומנהלת מעורבות חברתית מנהלת את הפעילות במשרה מלאה.
ליצירת קשר: community@migdal.co.il

כל תכנית פעילות כוללת מטרות מדידות, יעדים ולוחות זמנים, ובמהלך השנה מתקיימים מפגשי עדכון וחשיבה משותפת בין מנהלת המעורבות החברתית של מגדל לבין נציגי העמותה.