דלג לתוכן
אודות מקפת

מגדל מקפת - תזרים מנכסים

דו"ח חודשי לתקופה של 12 חודשים

קרנות פנסיה

קופות גמל והשתלמות

מגדל השתלמות, מגדל תגמולים וקופות נוספות בניהול החברה - 2019-2020

מגדל השתלמות, מגדל תגמולים וקופות נוספות בניהול החברה - 2018