דלג לתוכן
ביטוח חיים

מגדל הכנסה למשפחה

ביטוח חיים של הדור הבא

המשפחה שלך היא הדבר היקר לך ביותר בעולם, האנשים שאתה אוהב ודואג להם. מקרה מוות, חלילה, עשוי להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה. האם דאגת שהמשפחה שלך תהיה מכוסה בביטוח חיים הולם, שיגן עליה ועל בטחונה הכלכלי, במקרה פטירה? ביטוח חיים למקרה פטירה הינו כיסוי חשוב ביותר, ולו חשיבות גדולה בתכנון פיננסי ויצירת פתרון להבטחת בסיס כלכלי למשפחה למקרה אסון. ביטוח מגדל הכנסה למשפחה מאפשר לרכוש עבור כל אחד מבני המשפחה אשר יקבעו כמוטבים, סכומי תשלום חודשי שונים ולתקופות שונות.

מה כולל ביטוח מגדל הכנסה למשפחה?

ביטוח חיים למקרה פטירה הינו כיסוי, המספק פתרון שמבטיח בסיס כלכלי למשפחה במקרה של אסון. באמצעות מגדל הכנסה למשפחה ניתן להתאים את הכיסוי הביטוחי, ליכולתך הכספית ולצורכי המשפחה, לגילאי הילדים ולתקופה בה התוכנית מאפשרת לבני המשפחה להמשיך את חייהם באמצעות תשלומים חודשיים שישלומו להם, החל ממועד הפטירה ועד למועד שיקבע על ידך בעת ההצטרפות לביטוח.


ביטוח חיים של הדור הבא
באפשרותך לקבוע את תום מועד התשלום בשתי דרכים:


קביעת המועד נקוב מראש -
ניתן לקבוע עד איזה תאריך ישולמו התשלומים החודשיים למוטבים

(לדוגמא, גיל 67 שהוא הפרישה של המבוטח לו היה בחיים).

רק במגדל! במסגרת מסלול זה ניתן לבחור גיל מקסימלי של 85 שנים! מה שמבטיח תשלום למוטבים גם בשנים בהן, הסיכון גדל.


קביעת מספר התשלומים -
ניתן לבחור את מספר התשלומים שישולמו למבוטחים במקרה פטירה - 120/180/240 תשלומים, 
במסלול זה, מרגע הפטירה יקבלו המוטבים את כל מספר התשלומים שנקבע בפוליסה.

 

מגדל הכנסה למשפחה מכסה גם במקרים הבאים:

כשההורים אינם יחד - בני זוג גרושים הדואגים לעתיד ילדיהם, יוכלו להבטיח המשך תשלום חודשי לילדים 
במטרה להגן על עתידם, במקרה פטירה של ההורה המבוטח.

כפנסיה משלימה לשארים - הכנסה חודשית משלימה לקצבת שארים בקרן הפנסיה. תשלום עד גיל 85 של המבוטחת או המבוטח לו היו בחיים.

תמיכה בילדים עם צרכים מיוחדים - משפחות התומכות בילדים בעלי צרכים מיוחדים, שהטיפול בהם כרוך בהוצאות נוספות, יוכלו להבטיח את רווחת הילדים והמשך הטיפול בהם במקרה פטירה של הורה מבוטח.

לתמיכה במבוגרים - במקרה של הורה נתמך, שהטיפול בו כולל תשלום עבור דיור מוגן ו/או שירותים סיעודיים, יאפשר הכיסוי את המשך איכות חיים של ההורה במקרה פטירה של המבוטח התומך בו.
כשצריך לסגור את החובות - במקרה של התחייבות לתשלומים קבועים, יאפשר הכיסוי את המשך התשלומים במקרה פטירת המבוטח, על מנת שלא יהפכו לנטל על יקיריו.

תנאים כלליים

  • גיל כניסה מקסימאלי - 60 שנה.
  • גיל סיום ביטוח מקסימאלי - בקביעת מועד נקוב מרש - עד גיל 85. בקביעת מספר תשלומים - עד גיל 75
  • הפרמיה צמודה למדד, והינה פרמיה משתנה מידי שנה עפ"י גיל המובטח.
  • סכום התשלום החודשי צמוד למדד עד למועד הפטירה חו"ח. במקרה כאמור יהיה התשלום החודשי למוטבים צמוד למדד השקעות ובנכוי מס על הרווחים, בהתאם לתנאי הפוליסה.
ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך