דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - איחוד חשבונות קרנות פנסיה

הודעה לעמיתים שיש על שמם חשבון בקרן הפנסיה שבניהול מגדל מקפת:

בהתאם להוראות משרד האוצר, להלן הודעה בדבר מהלך לאיחוד חשבונות לא פעילים בקרנות פנסיה (ההודעה רלוונטית גם לעמית פעיל וגם לעמית לא פעיל).

בברכה,
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.