דלג לתוכן
קרנות השתלמות קרנות השתלמות
קרנות השתלמות

מגדל השתלמות - קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים

אפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך לשכירים ועצמאיים

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון פנסיוני המקנה הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה ומאפשרת גמישות השקעה במגוון רחב של מסלולי השקעה. באפשרותך לחלק את כספי החיסכון בין 10 מסלולי השקעה.


מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות הינו כלי לחיסכון לטווח בינוני עד ארוך המיועד לשכירים ולעצמאים.
זהו אפיק חיסכון המקנה הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה וכן מאפשר גמישות השקעה במגוון רחב של מסלולי השקעה.

מתי ניתן למשוך את כספי הקרן?

כספי הקרן ניתנים למשיכה לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה ובתום 3 שנים לצרכי השתלמות מוכרת או לעמיתים אשר הגיעו לגיל הפרישה.
אין חובה לפדות את הכסף בקרן לאחר 6 שנים, ניתן להשאירו, להמשיך להפקיד לחשבון הקרן וליהנות מהתשואה.

האם הפקדה לקרן השתלמות מוכרת לצרכי מס?

אכן כן, ההוצאה מוכרת לצרכי מס ובנוסף ניתן פטור ממס רווחי הון על רווחים ריאליים מההפקדות בקרן ההשתלמות, עד לתקרת ההפקדה השנתית המותרת בחוק.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

קרן השתלמות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

שאלות ותשובות

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

המידע הנ"ל הינו לידיעה כללית בלבד והתנאים המחייבים את החברה הינם תנאי קרן ההשתלמות בלבד. 
פרסום זה אינו מהווה המלצה, הנחיה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו ייעוץ או שיווק (לרבות פנסיוני או למטרות השקעה) המתחשבים בנתונים המיוחדים של כל לקוח וצרכיו. אין לראות בתשואות העבר של מסלול זה אינדיקציה לתשואות שיושגו בעתיד. 

מידע נוסף לשימושך