דלג לתוכן

מגדל השתלמות - קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים

אפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך לשכירים ועצמאיים

קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון פנסיוני המקנה הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה ומאפשרת גמישות השקעה במגוון רחב של מסלולי השקעה. באפשרותך לחלק את כספי החיסכון בין 12 מסלולי השקעה, כמו כן קיים מודל חדש לניהול כספי החיסכון ובו 3 מסלולי השקעה לפי קבוצות גיל, המתאפיין ברמת סיכון ההשקעות, כך שככל שקבוצת הגיל בוגרת יותר, סיכון ההשקעות נמוך יותר.

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות הינו כלי לחיסכון לטווח בינוני עד ארוך המיועד לשכירים ולעצמאים.
זהו אפיק חיסכון המקנה הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה וכן מאפשר גמישות השקעה במגוון רחב של מסלולי השקעה.

מתי ניתן למשוך את כספי הקרן?

כספי הקרן ניתנים למשיכה לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה ובתום 3 שנים לצרכי השתלמות מוכרת או לעמיתים אשר הגיעו לגיל הפרישה.
אין חובה לפדות את הכסף בקרן לאחר 6 שנים, ניתן להשאירו, להמשיך להפקיד לחשבון הקרן וליהנות מהתשואה.

האם הפקדה לקרן השתלמות מוכרת לצרכי מס?

אכן כן, ההוצאה מוכרת לצרכי מס ובנוסף ניתן פטור ממס רווחי הון על רווחים ריאליים מההפקדות בקרן ההשתלמות, עד לתקרת ההפקדה השנתית המותרת בחוק.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך