דלג לתוכן
קרנות השתלמות

מה קורה אם לא מפקידים כסף בקרן השתלמות תקופה ארוכה?

קרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון האפקטיביים ביותר שקיימים כיום בשוק, המציעה לחוסכים שורה ארוכה של הטבות מס בשלב ההפקדה ובשלב המשיכה, מסלולי השקעה מגוונים לצורך התאמת תיק השקעה לצרכי העמית, ונזילות הכספים לאחר תקופה קצרה עד בינונית.

בקרן השתלמות לעמית עצמאי אין חובת רציפות הפקדות והעמית מבצע הפקדת כספים בהתאם לצרכיו, למצב הנזילות הכספית שלו ובהתאם לשיקולי מיסוי וחסכון.

חשוב לדעת, כי בניגוד לביטוח מנהלים או קרן פנסיה בהם קיימת חשיבות רבה לרצף ההפקדות, והפסקת הרצף עלולה לפגוע בכיסויים ביטוחיים, אזי שבקרן השתלמות אין חובה להקפיד על רצף הפקדות חודשי, ואם לא תפקידו כספים לקרן למשך זמן מה הדבר לא יפגע בצבירת הוותק, בזכויות ובמועד נזילות הכספים. הכספים שנצברו בקרן ימשיכו לצבור תשואות ותוכלו למשוך אותם לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה.

פרט לכך שלא תחול פגיעה בזכויות שלכם אם לא תפקידו מדי חודש - לקרן השתלמות יתרונות רבים נוספים שכדאי להכיר:

 • אפיק השקעה פנסיוני פטור ממס על הריבית (מוגבל בתקרה)
 • הטבות מס הן בשלב ההפקדה - חלק המעסיק אינו מחושב לצרכי מס לעובד (מוגבל בתקרה) והפקדת עצמאי מוכרת כהוצאה לצרכי מס (מוגבל בתקרה)
 • גמישות ונזילות רבה - הכספים ניתנים למשיכה לכל מטרה לאחר 6 שנים, או לאחר 3 שנים למטרת השתלמות מקצועית
 • מגוון מסלולי השקעה המאפשר השקעה בהתאם לצרכי העמית
 • אפשרות לנטילת הלוואה על חשבון הכספים שנצברו והמשך צבירת תשואות
 • דמי ניהול נמוכים יחסית לאפיקי חיסכון דומים
 • מעבר גמיש בין מסלולי השקעה
 • ניידות בין חברות ביטוח שונות
 • המוטבים רשאים למשוך את הכספים בכל עת לאחר מות העמית
 • אפשרות למשיכה חלקית של הכסף שנצבר
 • וכמובן - לעמית עצמאי האפשרות להפסיק זמנית את רצף ההפקדות מבלי לפגוע בזכויות, בוותק ובתשואות

 

מגדל השתלמות: מודל השקעה חדשני עפ"י גיל
קרן השתלמות של מגדל הינה קרן שבה מסלול השקעה ייחודי - מסלול מנוהל על פי גיל (עד גיל 50, 50-60, 60 ומעלה) המאפשר ניוד אוטומטי בין המסלולים בהתאם לגיל העמית, וכן מודל השקעה אשר מותאם לגיל העמית.


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.