דלג לתוכן
הסכמה לפניות שיווקיות
הסכמה לפניות שיווקיות

הסכמה לפניות שיווקיות

אני מעונין כי המידע שמסרתי ישמש את החברה ו/או חברות מקבוצת מגדל ו/או גורם מטעמן, לרבות סוכן הביטוח שלי, לצורך שיווק ודיוור אודות מוצרים ו/או שירותים פיננסיים ואחרים ובהצעה לרכישתם, וזאת בין היתר באמצעות פקסימיליה, הודעה אלקטרונית (דוא"ל), הודעת מסר קצר (sms), מערכת חיוג אוטומטי או כל אמצעי תקשורת אחר.

ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מההסכמה ולבקש הסרה מרשימת התפוצה השיווקית באמצעות סוכן הביטוח או באתר מגדל או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.

טלפון:  03-9201010

דואר אלקטרוני: mokedbi@migdal.co.il