דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

דוחות יחס כושר פירעון כלכלי

הדוח המונגש ליום 31 בדצמבר 2018 יעלה לאתר בשבועות הקרובים