ברוכים הבאים לפורטל המפתחים של קבוצת מגדל

פורטל מפתחים מספק מידע על האופן בו ניתן להתחבר במסגרת בנקאות פתוחה לקבוצת מגדל כמקור מידע

קבוצת מגדל מיישמת את החובות שנקבעו על פי חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב - 2021 וחוזר הוראות למקורות מידע פיננסי שהם גופים מוסדיים מיום 26 ביוני 2023 ומאפשרת מתן גישה למידע פיננסי אודות נתוני הלווואות של לקוחות, שנתנו אישור לכך, לצד שלישי - שהינו נותן שירות מידע פיננסי מורשה.