דלג לתוכן
חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד

מצטרפים עכשיו לתכנית חיסכון לכל ילד של משרד האוצר והביטוח הלאומי

במסגרת התכנית, ייפתח לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים חיסכון על שמו, אליו יופקדו מדי חודש 50 ₪ עד הגיעו לגיל 18. אפשר ואף רצוי להגדיל את גובה ההפקדה החודשי ב - 50 ₪ נוספים, שיופחתו מקצבת הילדים. דמי הניהול של התכנית משולמים במלואם עד גיל 21 ע"י המוסד לביטוח לאומי. ילדכם יוכל לפדות את הכספים בגיל 18 או 21 (בניכוי מס רווחי הון) או להמשיך את החיסכון. 

אז מה צריך לעשות כדי ליהנות מהתכנית?

 להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, לבחור היכן ברצונך לפתוח את תכנית החיסכון - בקופת גמל או בבנק - ולתת לחיסכון לגדול לאורך השנים עבור.

חשוב לדעת!

 קיימת חשיבות רבה לבחירת הגוף שינהל את החיסכון. בחירה מושכלת עשויה להגדיל את הסכום שייחסך לאורך זמן.ככל שתוקדם הבחירה בגוף שינהל את כספי החיסכון, תוקדם ההפקדה לחיסכון.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך