דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

הצהרה מראש על מדיניות השקעה צפויה

* במהלך 2011 בוצעו המיזוגים הבאים: קופת מקפת תגמולים ופיצויים וקופת תגמולים עובדי מגדל מוזגו לתוך מגדל תגמולים ופיצויים. מקפת השתלמות מוזגה לתוך מגדל השתלמות.