דלג לתוכן
אודות יוזמה

יוזמה

קרן פנסיה ותיקה המעניקה הגנה כלכלית לגיל הפרישה ולמקרי אובדן כושר עבודה או מוות

קרן הפנסיה לעצמאים יוזמה היא קרן פנסיה ותיקה, שקיבלה אישור על פי תקנות מס הכנסה התשכ"ד - 1964 שמספרו 414 קרן הפנסיה מקנה זכויות לפנסיית זקנה, נכות ושאירים או זקנה בלבד ומבוססת על מנגנון איזון אקטוארי אישי. החל מ- 1995 קרן זו סגורה למצטרפים חדשים.

קרן הפנסיה יוזמה - כל מה שחשוב לדעת

 

  • הקרן החלה לפעול בשנת 1982 כקרן המיועדת לעמיתים עצמאים בלבד. בעקבות החלטת הממשלה מיום 29.03.1995, נקבע כי קרנות הפנסיה הותיקות ממשיכות החל מיום 01.01.1995 לפעול כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים.
  • יוזמה מנוהלת על ידי "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ".
  • האמור לעייל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הם התנאים הקבועים בתקנון הקרן. יצויין שזכויות העמיתים תלויות במרכיבי חישוב רבים, בהם אג"ח מיועדות שמנפיק האוצר בתשואה מובטחת וסיוע כספי של האוצר שהחל בשנת 2004. כל שינוי בהם עלול לשנות את זכויות המבוטחים.

 להודעה על העברת ניהול מרצון של קרן הפנסיה המנוהלת על ידי יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ >>מי חייב להפקיד לקרן הפנסיה?

גם שכירים וגם עצמאיים!

במסגרת הרפורמות האחרונות שנועדו להבטיח את העתיד הפנסיוני שלנו, מחייבת המדינה את כל המעסיקים לבטח כל עובד מגיל 21 או עובדת מגיל 20 בקרן פנסיה (או במוצר פנסיוני אחר).
גם העצמאים מחויבים לדאוג לעצמם לחיסכון פנסיוני, ולסיים להפקיד עבורם עד סוף שנת המס.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך