דלג לתוכן
אודות יוזמה

אודות יוזמה

יוזמה

קרן פנסיה ותיקה המעניקה הגנה כלכלית לגיל הפרישה ולמקרי אובדן כושר עבודה או מוות

קרן הפנסיה לעצמאים יוזמה היא קרן פנסיה ותיקה, שקיבלה אישור על פי תקנות מס הכנסה התשכ"ד - 1964 שמספרו 414 

קרן הפנסיה יוזמה - כל מה שחשוב לדעת

 

  • יוזמה קרן פנסיה לעצמאים הינה קרן פנסיה ותיקה מאוזנת.
  • הקרן המקנה זכויות לפנסיית זקנה, נכות ושאירים או זקנה בלבד ומבוססת על מנגנון איזון אקטוארי.
  • בקרן הפנסיה יוזמה חברים כ 5,700 מבוטחים ופנסיונרים ונכסיה עומדים על כ- 2.1 מיליארד ₪ (נכון ל 18.4.2021).
  • יוזמה מנוהלת על ידי "מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ".
  • האמור לעייל הינו מידע כללי בלבד. התנאים המחייבים הם התנאים הקבועים בתקנון הקרן. יצויין שזכויות העמיתים תלויות במרכיבי חישוב רבים, בהם אג"ח מיועדות שמנפיק האוצר בתשואה מובטחת וסיוע כספי של האוצר שהחל בשנת 2004. כל שינוי בהם עלול לשנות את זכויות המבוטחים.

 להודעה על העברת ניהול מרצון של קרן הפנסיה המנוהלת על ידי יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ >>מי חייב להפקיד לקרן הפנסיה?

גם שכירים וגם עצמאיים!

במסגרת הרפורמות האחרונות שנועדו להבטיח את העתיד הפנסיוני שלנו, מחייבת המדינה את כל המעסיקים לבטח כל עובד מגיל 21 או עובדת מגיל 20 בקרן פנסיה (או במוצר פנסיוני אחר).
גם העצמאים מחויבים לדאוג לעצמם לחיסכון פנסיוני, ולסיים להפקיד עבורם עד סוף שנת המס.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

יצירת קשר

מידע נוסף לשימושך