דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

ביטול פוליסה קיימת

לקוח/ה יקר/ה, באפשרותך לשלוח בקשה לביטול פוליסה בחברתינו.
ביטול פוליסת ביטוח תשפיע על הכיסוי הביטוחי ועל הרצף הביטוחי שלך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך טרם ביצוע הפעולה.

 

ניתן לבטל פוליסה קיימת בתחומים הבאים:

ביטוח בריאות

מחלות ואשפוז ובטוח תאונות אישיות.
ביטוח חיים 
ביטוח למקרה מוות (ללא מרכיב חיסכון) או ביטוח אובדן כושר עבודה שלא נמכרו שלא אגב חיסכון פנסיוני.

לתשומת ליבך, פעולת ביטול הפוליסה תשפיע על זכויות וכיסויים ביטוחיים שברשותך שכן לשמירה על הרצף הביטוחי של מבוטח בביטוח חיים ובריאות חשיבות רבה.  במידה ותבקש בעתיד לחדש את הפוליסה/הכיסויים שבוטלו, תידרש הסכמה של חברת הביטוח. חידוש הפוליסה/הכיסויים יתאפשר בפוליסה הקיימת או בפתיחת פוליסה חדשה בתנאים שיהיו נהוגים ביום החידוש.

כמו כן חידוש הפוליסה/הכיסויים שבוטלו יהא כרוך, ככל הנראה, בהליך חיתום מחודש אשר כתוצאה ממנו הינך עלול להתקבל בתנאים מגבילים ו/או בקביעת החרגות על הכיסוי הביטוחי ו/או הפרמיה עלולה להתייקר בשל מצב רפואי מסוים ו/או בשל שינוי גילך. בכדי שנוכל ליידע אותך על הטיפול בתהליך אנא ודא כי פרטי הקשר שלך (מספר טלפון סלולרי, כתובת דוא"ל) נכונים, והיה ונדרש עדכון אנא עדכן את פרטייך >

במידה וקיימים מבוטחים משניים בגירים בפוליסה, יש להעביר טופס ביטול חתום גם על ידם.

למילוי טופס חיים ובריאות אונליין>>
מייל: cancelpolisa@migdal.co.il 
פקס: 076-8869437
פנייה טלפונית למוקד שירות לקוחות: 076-8865866
כתובת: ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106
להורדת הטופס >>

ביטוח כללי
ביטוחי רכב רכוש וביטוח חובה (לא כולל ציים), ביטוח מקיף לדירות, משכנתא (מבנה) ולבתי עסק.

לביטול פוליסת רכב חובה, יש להעביר טופס בקשה לביטול רכב חובה.
ככל שהרכב אינו בבעלותך או בחזקתך יש לצרף את האישורים כנדרש:

 • העתק תיעוד על מסירת הודעה למחזיק ברכב על ביטול הפוליסה - הביטול ייכנס לתוקפו בתוך שלושה ימי עבודה מיום מסירת הבקשה.
 • העתק תיעוד על מסירת הודעה למחזיק ברכב על ביטול הפוליסה והעתק מאישורו על קיומה של פוליסת חובה חלופית - הביטול ייכנס לתוקפו במועד מסירת הבקשה.
 • אישור כי השימוש ברכב בוטח בפוליסת ביטוח רכב חובה אחרת - ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו במועד מתן הודעת הביטול או הנפקת הפוליסה האחרת, המאוחר מבניהם.


  לביטול פוליסה משועבדת (לרבות משכנתא), עליך להמציא לנו אישור הסרת שיעבוד מהמשעבד ולצרף לבקשה. ככל שלא יתקבל מכתב הסרת שיעבוד עלינו להודיע למשעבד שלך לפחות 30 יום מראש טרם ביצוע הביטול וכניסתו לתוקף.

  באפשרותך לבחור אמצעי לקבלת החזר הכספי* (כרטיס אשראי/העברה בנקאית/ אפליקציה להעברת כספים) על ידי צירוף טופס בחירת אמצעי לקבלת החזר כספי מלא וחתום. *החזר יתבצע בהתאם לנהלי החברה ולאחר הפחתת סך הזיכוי מסך היתרות הפתוחות לחברה ככל שישנן. בפוליסות ביטוח כללי בלבד.

  למילוי טופס ביטוח כללי אונליין >>  
  מייל: cancel_elementar_policy@migdal.co.il 
  פקס:  8869716 - 076
  פנייה טלפונית למוקד שירות לקוחות: 
  076-8865867 או 03-9201010 שלוחה 6
  כתובת: ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106 
  להורדת הטופס >>

החברה תטפל בבקשה לביטול הפוליסה כאמור בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בפוליסה ולהוראות הדין לעניין זה.

לידיעתך, באפשרותך להגיש את בקשת הביטול גם דרך סוכן הביטוח שלך. לאיתור פרטי סוכן ביטוח באתר.