דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

ביטול פוליסה קיימת

לקוח/ה יקר/ה, באפשרותך לשלוח בקשה לביטול פוליסות אשר ברשותך

ניתן לבטל פוליסה קיימת בתחומים הבאים:

ביטוח בריאות - מחלות ואשפוז ובטוח תאונות אישיות.
ביטוח חיים - ביטוח למקרה מוות (ללא מרכיב חיסכון) או ביטוח אובדן כושר עבודה שלא נמכרו שלא אגב חיסכון פנסיוני.
ביטוח כללי - ביטוחי רכב רכוש וביטוח חובה, ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק (לא כולל ציים).
ביטוח בריאות וחיים - במידה וקיימים מבוטחים משניים בגירים בפוליסה, יש להעביר טופס ביטול חתום גם על ידם.

לידיעתך, הנך יכול להגיש את בקשת הביטול דרך סוכן הביטוח שלך או בפניה אל החברה כמפורט להלן. 
באפשרותך לאתר את סוכן הביטוח שלך ונתוני הקשר שלו באמצעות מוקד השירות או באמצעות איתור סוכן ביטוח באתר.

באפשרותך לפנות בבקשה לביטול פוליסה/כיסוי שברשותך בדרכים הבאות:

 

או שליחת טופס בקשה לביטול פוליסה -

3. באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות לקוחות:
ביטוח חיים ובריאות: 076-8865866
ביטוח כללי: 076-8865867  או 03-9201010 שלוחה 6

4. שליחת טופס בקשה לביטול פוליסה בדואר לכתובת: ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה מיקוד 4951106

רשימת המסמכים הנוספים הנדרשים לצורך ביטול הפוליסה

ביטול פוליסה/נספח ביטוח כללי
לביטול פוליסת רכב חובה, יש לשלוח את תעודת החובה המקורית וכל תוספותיה, בצירוף טופס הבקשה לביטול באמצעות סוכן הביטוח שלך או לכתובת: ת.ד 3063 קרית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4951106.

לחלופין, אם אין ברשותך את התעודה המקורית, יש למלא טופס הצהרה על אובדן תעודת חובה מקורית וזאת בתנאי שהרכב עדיין בבעלותך או בחזקתך.

לביטול פוליסה משועבדת, עליך להמציא לנו אישור הסרת שיעבוד מהמשעבד ולצרף לבקשה. ככל שלא יתקבל מכתב הסרת שיעבוד עלינו להודיע למשעבד שלך לפחות 30 יום מראש טרם ביצוע הביטול וכניסתו לתוקף.

באפשרותך לבחור אמצעי לקבלת החזר הכספי* (כרטיס אשראי/העברה בנקאית/ אפליקציה להעברת כספים) על ידי צירוף טופס בחירת אמצעי לקבלת החזר כספי מלא וחתום. *החזר יתבצע בהתאם לנהלי החברה ולאחר הפחתת סך הזיכוי מסך היתרות הפתוחות לחברה ככל שישנן. בפוליסות ביטוח כללי בלבד.

החברה תטפל בבקשה לביטול הפוליסה כאמור בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בפוליסה ולהוראות הדין לעניין זה.

לתשומת ליבך, פעולת ביטול הפוליסה תשפיע על זכויות וכיסויים ביטוחיים שברשותך שכן לשמירה על הרצף הביטוחי של מבוטח בביטוח חיים ובריאות חשיבות רבה.  במידה ותבקש בעתיד לחדש את הפוליסה/הכיסויים שבוטלו, תידרש הסכמה של חברת הביטוח. חידוש הפוליסה/הכיסויים יתאפשר בפוליסה הקיימת או בפתיחת פוליסה חדשה בתנאים שיהיו נהוגים ביום החידוש.

כמו כן חידוש הפוליסה/הכיסויים שבוטלו יהא כרוך, ככל הנראה, בהליך חיתום מחודש אשר כתוצאה ממנו הינך עלול להתקבל בתנאים מגבילים ו/או בקביעת החרגות על הכיסוי הביטוחי ו/או הפרמיה עלולה להתייקר בשל מצב רפואי מסוים ו/או בשל שינוי גילך. בכדי שנוכל ליידע אותך על הטיפול בתהליך אנא ודא כי פרטי הקשר שלך (מספר טלפון סלולרי, כתובת דוא"ל) נכונים, והיה ונדרש עדכון אנא עדכן את פרטייך >