דלג לתוכן

קופת גמל להשקעה

קופה אחת, המון יתרונות

מגדל גמל להשקעה הוא מוצר חיסכון אשר הכספים המוצעים בו ניתנים למשיכה בכל עת, בסכום חד פעמי או בתשלומים.
הקופה מעניקה לך אפשרות בחירה מתוך 7 מסלולי השקעה מגוונים לטובת גמישות בניהול ההשקעות תוך התאמה אישית לצרכיך.

גמל להשקעה קופה אחת, המון יתרונות

מגדל גמל להשקעה מאפשרת לך ליהנות מיתרונות משמעותיים:

  • פטור מלא ממס על רווחי ההון - במשיכת הכסף לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס*.
  • דחיית תשלום המס - תשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים.
  • נזילות - כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנס.
  • ניוד - מעבר בין קופות גמל ללא קנסות**.
  • מעבר בין מסלולי השקעה - ללא קנסות וללא תשלום מס.
  • ניהול השקעות - מערך ההשקעות של מגדל ינהל את השקעת הכספים.
  • גמישות - ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד 70,913 ₪ בשנה לכל אחד מבני המשפחה).
  • הלוואה בתנאים טובים - ניתן לקבל הלוואה עד 80% מהחיסכון הצבור בקופה, כשתקופת ההלוואה המקסימלית היא 7 שנים.
  • דמי ניהול אטרקטיביים.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך