דלג לתוכן
קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה

קופה אחת, המון יתרונות

גמל להשקעה קופה אחת, המון יתרונות

מגדל גמל להשקעה מאפשרת לך ליהנות מיתרונות משמעותיים:

  • פטור מלא ממס על רווחי ההון - במשיכת הכסף לאחר גיל פרישה, ניתן יהיה לקבל את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס*.
  • דחיית תשלום המס - תשלום המס על רווחי ההון יגיע רק במועד משיכת הכספים.
  • נזילות - כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת ללא קנס.
  • ניוד - מעבר בין קופות גמל ללא קנסות**.
  • מעבר בין מסלולי השקעה - ללא קנסות וללא תשלום מס.
  • ניהול השקעות - מערך ההשקעות של מגדל ינהל את השקעת הכספים.
  • גמישות - ניתן להפקיד סכום חד פעמי או תשלומים (תקרת ההפקדה השנתית עד 76,449 ₪ בשנה לכל אחד מבני המשפחה).
  • דמי ניהול אטרקטיביים.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

מידע נוסף לשימושך