דלג לתוכן
אודות מגדל

הצבעות אסיפה כללית

מעודכן לתאריך 29.06.2022

החל מתאריך 04.04.2021 דוח "ההצבעה באסיפות הכלליות" של יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ אוחד עם הדיווח של קרן הפנסיה של מקפת ניהול פנסיה וקופ"ג בע"מ "בשל מיזוג קרנות הפנסיה