דלג לתוכן

בדיקת זכאות

להחזר סכומים קטנים

לאורך השנים נותרו בחברתנו יתרות זכות בסכומים קטנים של עד 30 ₪.

יש להזין את מספר תעודת הזהות שלך לצורך בדיקת זכאות להחזר.