דלג לתוכן

תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה

סל התרופות הרחב ביותר בישראל

מה כולל ביטוח תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה

כיסוי התרופות כולל:

 • תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
 • תרופות הכלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל הבריאות, אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
 • תרופות המוגדרות כOFF-LABEL לכל מחלה - תרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה.
 • תרופות יתום - תרופות למחלות נדירות.

 

ובנוסף, תרופות בהתאמה אישית שינתנו במקרים הבאים:

 • ניתן אישור לייבא תרופה למבוטח על פי הנחיות הקבועות בחוק (תקנה 29 א 3 לתקנות הרוקחים).
 • התרופה אושרה לשימוש באחת המדינות המוכרות לטיפול במצב רפואי אחר ולא למצבו של המבוטח אולם: נמצאה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית.
 • או שרופא מומחה בכיר קבע, כי התרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך שני מאמרים מדעיים רפואיים מקובלים וכי התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בה.

סכום ביטוח מירבי

 • סך של 2,000,000 ₪ המתחדש בכל תקופת ביטוח.
 • עבור תרופה מיוחדת, סך של 50,000 ₪ לחודש ועד 800,000 ₪ למחלה (ולא לתקופת ביטוח).


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

התוכנית אינה כוללת השתתפות עצמית, ותרופות שעלותן מעל 300 ₪ (ובתרופות בהתאמה אישית 800 ₪), יכוסו במלואן מהשקל הראשון (פרנצ'יזה).

גיל הצטרפות לביטוח: 0-75

דמי ביטוח:

 • לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
 • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?

כתבות בביטוח בריאות שאולי יעניינו אותך

מידע נוסף לשימושך