דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

יש לך כבר ביטוח בריאות? לקבלת שירות ותמיכה

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

לעיתים התרופה שנדרשת לטיפול בבעיה הרפואית, אינה כלולה בסל התרופות הממלכתי ובשל כך עלולה להגיע לסכומים גבוהים מאוד. תוכנית הביטוח של מגדל מאפשרת לך לקבל את הטיפול התרופתי הנדרש מבלי שיקשה עליך לעמוד בהוצאה הכרוכה בכך ולממן את עלות התרופה כדי שתוכל לדאוג לבריאותך ואף להאריך ולהציל את חייך. המטרה של הכיסוי לצמצם את התלות במערכת הבריאות הציבורית.
כמו כן, עולם הרפואה מתקדם ומציע בדיקות גנטיות להתאמת הטיפול התרופתי למחלת הסרטן בהתאם לפרופיל הגנטי של המחלה ובכך מאפשר לבחור את התרופה המתאימה לך ביותר מבין התרופות המאושרות בארץ ובעולם.

הכיסוי לתרופות ניתן במקרים הבאים:

 

 • תרופות שלא כלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל ו/או באחת הרשויות המוסמכות.
 • תרופות הכלולות בסל הבריאות - אך התוויתן בסל הבריאות אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
 • תרופות שמוגדרות כ – OFF LABEL לכל מחלה - תרופות שלא נמצאות בסל הבריאות ולא אושרו לשימוש הנדרש, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
 • תרופות יתום - לטיפול במחלות נדירות אשר הוכרו כתרופת יתום בישראל ו/או על ידי הרשויות המסומכות באחת או יותר מהמדינות המוכרות.
 • תרופות מיוחדות - תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות, שאחת או יותר מהרשויות המוסמכות אישרה אותה להתוויה כלשהיא והמבוטח קיבל אישור ליבוא אישי של התרופה מכח סעיף 29 א (3) לתקנת הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986.

 

תנאי הצטרפות

 

גיל הצטרפות לביטוח: 0-75

 

דמי הביטוח: הפרמיה נקבעת לפי גיל ועל פי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל.(עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה).

 

תקופת אכשרה: 90 יום, למעט במקרה שנגרם תאונה.

 

 

תנאים כלליים

 

 • תקרות סכומי הביטוח צמודים למדד 13684 נקודות שפורסם ביום 15.08.2023 ויוצמדו למדד מדי חודש.
 • המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת ההתחייבויות והזכויות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
  התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה והחברה בלבד, ובכל מקרה של סתירה בין מידע זה לבין התנאים כאמור, יגברו תנאי הפוליסה והחברה.
  האמור בעמוד זה אינו מהווה המלצה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו תחליף לייעוץ או שיווק המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
 • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך