דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

יש לך כבר ביטוח בריאות? לקבלת שירות ותמיכה

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

לעיתים, הטיפול הנכון והמקיף ביותר לבעיה רפואית דווקא נמצא בחו"ל. במקרים אלו, עלויות הטיפול עלולות להיות גבוהות מאוד.
תכנית זו מעניקה כיסוי לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח פרטיים בחו"ל, ומאפשרת לבחור את הרופא המטפל ומקום ביצוע הניתוח
או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ולקבל החזר להוצאות הנילוות, כולל המשך הוצאות החלמה בישראל.

מה כולל ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל?

הכיסוי הביטוחי כולל:

 • הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 40 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
 • הוצאות הטסת הגופה לישראל.
 • הוצאות נסיעה יבשתיות בשל ניתוח מורכב למבוטח ולמלוויו.

 

סכום ביטוח מרבי: 

 

 • ניתוח בחו"ל אצל נותן שירות שבהסכם - כיסוי מלא 
 • ניתוח בחו"ל אצל נותן שאינו בהסכם - החזר עד 250% מעלות אותו ניתוח בישראל כפי שפורסם באתר החברה. 
 • טיפול מחליף ניתוח בחו"להחזר עד 250% מעלות אותו ניתוח בישראל כפי שפורסם באתר החברה. 

תנאי הצטרפות 

 

גיל ההצטרפות לביטוח: 0-75 שנים.

 

דמי הביטוח: הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.

 

תקופת אכשרה: 90 יום למעט במקרה שנגרם מתאונה.

 

 

 

 

תנאים כלליים

 

 • תקרות סכומי הביטוח צמודים למדד 13684 נקודות שפורסם ביום 15.08.2023 ויוצמדו למדד מדי חודש.
 • המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת ההתחייבויות והזכויות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
  התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה והחברה בלבד, ובכל מקרה של סתירה בין מידע זה לבין התנאים כאמור, יגברו תנאי הפוליסה והחברה.
  האמור בעמוד זה אינו מהווה המלצה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו תחליף לייעוץ או שיווק המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
 • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך