דלג לתוכן
ביטוח בריאות

נספח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

החזר הוצאות לניתוחים שבוצעו בחו"ל

לעיתים, הטיפול הנכון, הרחב והמקיף ביותר לבעיה הרפואית של המבוטח דווקא נמצא בחו"ל. במקרים אלו, עלויות הטיפול יכולות להיות גבוהות במיוחד. הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטי במגדל המעניקה כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח פרטיים בחו"ל, ומאפשרת לבחור את הרופא המטפל ומקום ביצוע הניתוח או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ולקבל החזר להוצאות הנלוות, כולל המשך הוצאות החלמה בישראל.

מה כולל כיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • התייעצות עם רופא מומחה בישראל ובחו"ל.
  • הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, כולל שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום ניתוח.
  • העברות למבוטח ולמלווה.
  • הטסה רפואית.
  • הוצאות הטסת הגופה.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 0-85

דמי הביטוח:

  • לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות

מידע נוסף לשימושך