דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע  

ב"קבוצת מגדל" (הכוללת לצורך מדיניות זו את מגדל חברה לביטוח בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ויוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ) (להלן: "קבוצת מגדל" או "הקבוצה") מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור לקוחות הקבוצה וכל מי שעושה שימוש באתר ובאפליקציה שלה ("נושאי המידע"). מסמך זה מסביר מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר ("האתר") ובאפליקציה ("האפליקציה") של הקבוצה וכן ביחס לטפסים הפיזיים והדיגיטליים ובכל הערוצים בהם פועלת הקבוצה. המסמך גם מפרט בתמצית את האופן שבו משתמשת קבוצת מגדל במידע הנמסר לה על ידי נושאי המידע או הנאסף על-ידה.
קבוצת מגדל אוספת מידע על נושאי המידע בעיקר כדי לספק את השירותים שלה, אך גם כדי לשפר את אותם שירותים, לעמוד בדרישות הדין החלות על הקבוצה וכן לצורך מטרות נוספות שיפורטו במסמך זה. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אישי.