דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה
שירות לקוחות ותמיכה
כניסה למגדל שלי

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע  

"קבוצת מגדל" כוללת, לצורך מדיניות זו, את מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן: "קבוצת מגדל" או "הקבוצה"). במסמך זה נפרט את האופן בו קבוצת מגדל עושה שימוש במידע אישי שלך ואופן מימוש זכויותיך. בעת כניסה לאתר, ניתנת הסכמתך לשימוש כאמור במידע שנאסף.
יובהר כי יש מקרים בהם לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, אך אי מסירתו תמנע או תפגע ביכולתנו לספק לך שירות, משום שהמידע נחוץ לאותו שירות. לעומת זאת, ישנם מקרים בהם חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, כגון מקרים שבהם חוקי הביטוח והשירותים הפיננסים דורשים מסירת מידע.