דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה כניסה למגדל שלי

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע  

מעודכן ליום 28.02.2018

בקבוצת מגדל (*) מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המשתמשים והמבקרים באתר זה. תנאים אלה מסבירים מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר ומפרטים בתמצית את האופן שבו משתמשת קבוצת מגדל במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

לתשומת לבך!
*לעניין מדיניות זו משמעות המונח "קבוצת מגדל" בכל מקום בו מופיע הנו מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("מגדל מקפת") ו/או יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ ("יוזמה")וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או החברות הקשורות של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ.

"פישינג" באינטרנט - כיצד לזהות ואיך להיזהר מהונאת "פישינג" באינטרנט >