דלג לתוכן
ביטוח חיים ביטוח חיים
ביטוח חיים

ביטוח חיים למשכנתא

חדש! ביטוח המשכנתא של מגדל בתהליך פשוט ובמחיר מנצח

רכישת ביטוח משכנתא אונליין

ביטוח חיים למשכנתא

מבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות אחד מלוקחי המשכנתא

ההחלטה לקנות בית היא החלטה חשובה ומרגשת, אבל מלווה בהוצאות רבות. מדוע אנו זקוקים לביטוח חיים למשכנתא? ביטוח חיים למשכנתא הנו חלק בלתי-נפרד מהמשכנתא עצמה, תפקידו להגן הן על הלווים והן על הבנק במקרה מוות, חלילה, של הלווה או אחד הלווים. במקרה כזה, מגדל לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, כך שהמשפחה שאיבדה את יקירה תהיה פטורה מהמשך תשלומי המשכנתא.

מה זה ביטוח חיים למשכנתא ומה הוא כולל?

ביטוח משכנתא מורכב משני סוגים של ביטוחים - ביטוח חיים, המגן הן על הלווים והן על הבנק, במקרה מות אחד הלווים, כשבמצב זה חברת הביטוח תשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע, ובכך יפחת הנטל הכלכלי על המשפחה האבלה. סוג נוסף של ביטוח משכנתא הוא ביטוח מבנה, המיועד למקרים של פגיעה בנכס ובשוויו, כשברוב המקרים הוא אינו כולל ביטוח תכולה והתשלום עליו נמוך יחסית.

ביטוח חיים למשכנתא מבטיח למעשה את החזר יתרת תשלומי ההלוואה, ב
מקרה של מות הלווה, שאינו יכול, מן הסתם, להחזיר את כספי ההלוואה. במקרה זה הנכס נותר בידי יורשיו של הלווה. ביטוח חיים למשכנתא תקף לכספי ההלוואה בלבד, ואינו מהווה תחליף לביטוח חיים למקרה מוות, המספק כיסוי לבני המשפחה במקרה של אסון.
לצד ביטוח חיים למשכנתא, יש לרכוש גם ביטוח מבנה למשכנתא המכסה את עלות תשלומי המשכנתא הנותרים במקרה של נזק הנגרם לנכס ופוגע בערכו באופן משמעותי.

 

חשוב לדעת:

החברה תהיה פטורה מחבותה לתשלום סכום הביטוח אם נגרם מות המבוטח עקב התאבדות (בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא) בתוך שנה מיום כריתת חוזה הביטוח, או מיום חידוש הפוליסה, הכל לפי התאריך המאוחר יותר. במקרה של הגדלה של סכום הביטוח יחול האמור בסעיף זה לגבי סכום הביטוח הנוסף, החל ממועד כריתת חוזה הביטוח לגבי סכום הביטוח הנוסף.

  • מגדל משכנתא הינה תכנית ביטוח למקרה מוות בלבד. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח חלילה, ישולם סכום הביטוח לבנק,לצורך כיסוי חוב ההלוואה והיתרה (אם תהיה) תשולם למוטבים.
  • הפרמיה תגבה מדי חודש בחודשו באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי בהתאם לבחירתך.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד.
הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך