דלג לתוכן

כל מה שרציתם לדעת על ביטוח חיים למשכנתא

הסוג הנפוץ של ביטוח חיים מסוג "ריסק טהור" (שאינו חלק מהחיסכון הפנסיוני) הינו ביטוח מקרה מוות לפירעון הלוואה, המוכר לרוב הציבור כביטוח משכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח זה נועד להבטיח לבנק המלווה, או לכל נותן משכנתא אחר, את תשלום יתרת ההלוואה במקרה מותו של הלווה מכל סיבה שהיא, ובמקביל למנוע ממשפחת הלווה שנפטר את הצורך להחזיר את ההלוואה (שגובהה בדרך כלל מאות אלפי שקלים) או להגיע למצב של חדלות פירעון.
ביטוח החיים הנ"ל מחזיר את ההלוואה לבנק, ואם נותרה יתרה לאחר החזרת ההלוואה במלואה, היא תועבר למוטביו של המבוטח, הרשומים בפוליסה.
גובה הפרמיה בביטוח החיים למשכנתא נקבע בהתאם לנתוני המבוטח ולמאפייני ההלוואה שבגינה נרכש הביטוח: גובה יתרת ההלוואה. משך התקופה של החזר ההלוואה וגובה הריבית על ההלוואה.

למעשה, סכום הביטוח שבגינו משלם המבוטח הינו למעשה גובה ההלוואה שטרם הוחזרה, כך שמחיר הביטוח הנ"ל יורד תדיר ככל שקטן הסכום שנותר להחזיר.

את ביטוח המשכנתא ניתן לעשות באמצעות הבנק או דרך חברת ביטוח, וכיוון שמדובר בשוק תחרותי למדי, כדאי לקבל כמה הצעות מחיר מחברות שונות בעת עשיית הביטוח.ואולם, ביטוח חיים למשכנתא מכסה רק את תשלום המשכנתא, ואינו מבטיח למבוטח ולמוטביו הכנסה במקרה מוות, ולכן ביטוח חיים זה אינו פוטר אתכם מלעשות ביטוח ריסק רגיל למקרה מוות. הדבר נכון גם להיפך: ביטוח חיים למקרה מוות "רגיל" אינו פוטר מביטוח חיים של המשכנתא.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא
נדרש למלא את כל שדות הטופס