דלג לתוכן
אודות מגדל מקפת
אודות מגדל מקפת

אודות מגדל מקפת

פתרונות פנסיה, גמל והשתלמות מבית מגדל

מגדל מקפת היא אחד הכוחות המניעים את התנופה בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל. בתחום הפנסיה מנהלת מגדל מקפת את קרנות הפנסיה "מגדל מקפת אישית" - קרן פנסיה חדשה מקיפה ואת "מגדל מקפת משלימה" - קרן פנסיה חדשה כללית. בתחום הגמל מנהלת מגדל מקפת קופות גמל וקרנות השתלמות.

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ הוקמה בשנת 1995, ומאז הוכיחה עצמה כחברה יציבה, גדולה, מתחדשת ומובילה באיכות ובאמינות בישראל. בחודש ספטמבר 2004, נרכשה השליטה במגדל מקפת על ידי קבוצת הביטוח מגדל קבוצת הביטוח הגדולה בישראל.
רכישת מגדל מקפת על ידי קבוצת מגדל יוצרת שילוב טוב של היכולת הפנסיונית של מגדל מקפת בנושא פנסיה, גמל והשתלמות, עם הגב הביטוחי הגדול והחזק במדינה.

החל מתאריך 1.1.2006 מוזגו כל קרנות הפנסיה של קבוצת מגדל עם ולתוך קרן אחת. המיזוג כלל את קרנות הפנסיה: מקפת אישית, תאוצה, יוזמה חדשה ותנופה - לקרן אחת גדולה, יציבה, מבוזרת מבחינת אוכלוסיית מבוטחיה ואיכותית - 'מגדל מקפת אישית'.

בשנת 2011 מוזגו החברות לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות - מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, מקפת החדשה ניהול קופות גמל בע"מ ומגדל גמל פלטינום בע"מ לתוך חברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. לאחר המיזוג מגדל מקפת הינה הגוף המנהל את כל קרנות הפנסיה וקופות הגמל בקבוצת מגדל.

בספטמבר 2011 מוזגו קופות הגמל, המתופעלות במערכת דב סיני כמפורט בקישור שלהלן >

בינואר 2012 מוזגו קופות הגמל המתופעלות ע"י לאומי כמפורט בקישור שלהל >

בינואר 2014 מוזגו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כמפורט בקישור שלהל >

לאחר המיזוגים הנ"ל למגדל מקפת יש קרן השתלמות אחת: מגדל השתלמות (11 מסלולי השקעה), קופת גמל לתגמולים ופיצויים אחת: מגדל לתגמולים ולפיצויים (7 מסלולי השקעה), קופת גמל למטרת מחלה: מקפת דמי מחלה, קופה מרכזית
לפנסיה תקציבית: מגדל תקציבית וקופת גמל מרכזית לפיצויים: מגדל מרכזית לפיצויים.

מגוון מוצרים

כיום, למגדל מקפת מגוון מוצרים: קרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן פנסיה חדשה כללית, קופות גמל לא משלמות לקצבה, קרנות השתלמות, קופה מרכזית לדמי מחלה וקופה מרכזית תקציבית, המאפשרים לה להעניק ללקוחותיה מוצר טוב ושלם והמתאים לעמיתים - על פי צרכיהם והעדפותיהם.

מגדל מקפת אישית - קרן הפנסיה השנייה בגודלה

כ- 800,000 מבוטחים בפנסיה עם יתרת נכסים של כ- 43.5 מיליארד ₪ (נכון ל- 31 בדצמבר 2014).
דמי הגמולים שוטפים בפנסיה של כ- 5.3 מיליארד ₪ בשנה (נכון ל- 31 בדצמבר 2014).

אוכלוסייה מבוטחת

יציבותה ועוצמתה של כל קרן פנסיה - בה טווחי החיסכון הינם ארוכים - תלויה רבות לא רק בכמות המבוטחים, אלא גם בסוג המבוטחים. מגדל מקפת - בזכות יתרונותיה הפכה עם השנים לקרן אשר נבחרה על ידי מגוון רחב של חברות, גופים ציבוריים ומפעלים רבים ממגזרים שונים, ובמשך שנות פעילותה קלטה מגדל מקפת אוכלוסייה מגוונת ואיכותית של מבוטחים, ממיטב המפעלים והחברות בארץ.
מגדל השתלמות הינה קרן ההשתלמות הגדולה ביותר בשוק קרנות ההשתלמות והיא מנהלת נכסים בהיקף של כ- 13.6 מיליארד ₪ (נכון ל- 31 בדצמבר 2014) (בהתאם לדוחות כספיים שנתיים של החברה לסוף 2014).

כתובת: רח’ היצירה 2, קריית אריה, פתח תקווה
מיקוד 4951228, ת.ד 3063
טלפון: 03-9201010
פקס: 03-9201030

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
כתובת: רחוב אפעל 4 קרית אריה, מיקוד 49511, פתח תקווה
לשכת מנכ"ל
טלפון: 076-8867164
פקס: 076-8867442

כתובת: רח’ היצירה 2, קריית אריה, פתח תקווה
מיקוד 4951228, ת.ד 3063
טלפון: 03-9201010
פקס: 03-9201030