דלג לתוכן
אודות מגדל
אודות מגדל

חזון ואסטרטגיה

יעדים ואסטרטגיה עסקית של הקבוצה:
המטרות העיקריות של התכנית האסטרטגית הינן מיקוד במתן ערך ופיתוח הקשר עם הלקוחות (מבוטחים ועמיתים), תוך שיפור מוצרי החברה, התשואות והשירות, השאת ערך לבעלי המניות, המשך השקעה והעצמה של ההון האנושי במטרה להגביר את ערכי המקצועיות, המצוינות והנאמנות של עובדי הקבוצה וכן הרחבת שיתופי הפעולה עם גורמים נוספים, תוך מתן שירות נגיש, יעיל, איכותי ותחרותי.
על מנת לתמוך במטרות אלה, התכנית האסטרטגית מתמקדת בשלושה נדבכים מרכזיים: חיזוק פעילות הליבה וחתירה לצמיחה רווחית לאורך זמן; הגברת האפקטיביות והקטנת עלויות תוך התייעלות בהוצאות; וכן מיקוד הפעילות העסקית בלקוחות. תכניות העבודה כוללות שורה של פרויקטים ויוזמות למימוש יעדים אלה.

 • חיזוק פעילות הליבה וחתירה לצמיחה רווחית - באמצעות ארבעה מנופים מרכזיים:
 • צמיחה והובלה במוצרי הפנסיה, הגמל והפיננסים - צמיחה במוצרי הפנסיה והגמל, וחיזוק משמעותי של הצמיחה במוצרים הפיננסיים, באמצעות שורת צעדים שיחזקו את יכולות המכירה, את שיפור המענה התפעולי, ואת התמחור במוצרים אלה, תוך מיקוד בשיפור התשואה על ההון.
 • השבחת ערוצי ההפצה - ישום אסטרטגית מכירות והפצה הוליסטית הנותנת מענה לכלל ערוצי ההפצה בכלל המוצרים, ויצירת פלטפורמה לצמיחה במוצרים שבמיקוד.
 • טרנספורמציה בביטוח הכללי ומיצובו כמנוע צמיחה - באמצעות שני מהלכים מרכזיים:
  1. דיוק המודל ותהליך החיתום בתחומי ביטוח כללי, שיביא לשיפור משמעותי בהצעת הערך ללקוחות.
  2. טרנספורמציה בניהול תהליך התביעות, שיאפשר תשלום תביעות מהיר, מדויק ואפקטיבי.
 • שימור - הגדלת שיעור שימור הלקוחות במוצרי הפנסיה, החיים והבריאות, באמצעות שורת צעדים, לרבות הצעות ערך ייחודיות ללקוחות ולסוכנים ושיפור תהליכי השימור.
 • הגברת האפקטיביות והקטנת עלויות - באמצעות ארבעה מנופים מרכזיים:
  1. דיגיטציה - שיפור והרחבת תהליכים ומסעות לקוח וסוכן דיגיטלים במטרה לשפר את חוויית הלקוח והסוכן, ולהגביר את המענה לצרכיו.
  2. אוטומציה והטמעת יכולות טכנולוגיות חדשות - אוטומציה והטמעת כלים מתקדמים (כגון AI) לשיפור אפקטיביות תהליכי תפעול ושירות עתירי תשומות.
  3. סטנדרטיזציה ושיפור תהליכים - ייעול תהליכי עבודה, תוך חתירה למצוינות תפעולית והנחלת תרבות של מצוינות ושיפור מתמיד.
  4. התאמת מודל ההפעלה - התאמת מודל ההפעלה לצרכים המשתנים במטרה ליצור ארגון יעיל ואפקטיבי יותר.
 • הלקוח במרכז במציאות המשתנה - באמצעות שני מנופים מרכזיים:
  1. טרנספורמציה בשירות הלקוחות - שיפור השירות באמצעות התאמת המבנה ותהליכי העבודה במוקדי השירות והתפעול לצרכי הלקוחות, וכן מינוף תהליכי האוטומציה והדיגיטציה להגברת יכולת הלקוחות לבצע פעולות באופן עצמאי, פשוט, מהיר ושקוף.
  2. התאמת הצעות הערך והשירות לצרכים של הסוכנים והלקוחות - יצירת הצעות ערך מתאימות ללקוחות ולסוכנים במטרה לשפר משמעותית את מיצובה של החברה בשוק ולהגביר את המכירות.