דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - מבנה החברה

להלן הקופות של הקרנות המנוהלות ע"י מגדל מקפת:

בעלי המניות ובעלי השליטה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

החברה המנהלת הינה בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ.