דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

ארכיון תקנונים

תקנוני קרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות - מגדל מקפת

* החל מיום 1.1.2006 תנופה ותאוצה מוזגו לקרן אחת לתוך מקפת החדשה, ולפיכך החל ממועד זה התקנון הקובע הינו תקנון מקפת אישית.