דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

יש לך כבר ביטוח בריאות? לקבלת שירות ותמיכה

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

אדם הנזקק להשתלה או לטיפול מיוחד בחו"ל, נמצא במצב רפואי חמור מסכן חיים. סל הבריאות הממלכתי
בישראל מתקשה לתת מענה מהיר ומספק לחולים הממתינים לקבלת איבר מתאים או לאלו הנדרשים לביצוע
טיפולים בחו"ל שלא ניתן לבצעם בישראל. עלות ההוצאות הרפואיות הללו, יכולה להגיע למאות אלפי דולרים
ולרובנו קשה מאוד לעמוד בהוצאה הכספית הכרוכה בכך.

מה כולל ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל?

במקרה של השתלה הכיסוי הביטוחי כולל:

 • קציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
 • הוצאות אשפוז בחו"ל עד 180 יום לפני ההשתלה ועד 365 יום לאחר ביצועה.
 • שכר הצוות הרפואי ועלות חדר ניתוח.
 • טיסה למבוטח ומלווה או לשני מלוים במקרה של קטין.
 • הוצאות נסיעה יבשתיות למבוטח ומלווה.
 • הטסת גופת המבוטח לישראל במקרה פטירה.

תנאי הצטרפות 

 

גיל ההצטרפות: 0-75 שנים.

 

דמי הביטוח: הפרמיה נקבעת על פי גיל המבוטח לפי מועד תחילת הביטוח, ומשתנה לפי קבוצות גיל עד גיל 66 וממועד זה הינה קבועה.

 

תקופת אכשרה: 90 יום למעט במקרה שנגרם מתתאונה.

תנאים כלליים

 

 • תקרות סכומי הביטוח צמודים למדד 13684 נקודות שפורסם ביום 15.08.2023 ויוצמדו למדד מדי חודש.
 • המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת ההתחייבויות והזכויות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
  התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה והחברה בלבד, ובכל מקרה של סתירה בין מידע זה לבין התנאים כאמור, יגברו תנאי הפוליסה והחברה.
  האמור בעמוד זה אינו מהווה המלצה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו תחליף לייעוץ או שיווק המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
 • הכיסוי יינתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס"ח 2008.

 

 

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
 • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך