דלג לתוכן

ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ביטוח רחב להשתלות מהמתקדמים בעולם

כשאדם נזקק להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל, סביר שידרש להוצאות רפואיות גבוהות מאוד, שיקשו עליו לממן את הטיפולים בעצמו. ביטוח השתלות פרטי, יאפשר לו לעבור השתלה בחו"ל, במוסדות רפואיים מובילים עם מאגר איברים רחב יותר מהקיים בישראל, המגדיל משמעותית את היכולת למצוא תורם בזמן קצר יותר.

מה כולל ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • שיפוי לביצוע הערכות רפואיות לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד, לרבות הטיסות הלוך ושוב לחו"ל, לצורך ביצוען.
  • שיפוי להוצאות לבדיקות לאיתור תרומת מוח עצם/הפקת מוח עצם ו/או תאי גזע מדם טבורי /דם פריפרי הנדרשים להשתלה.
  • שיפוי להוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל, שקשורים באופן ישיר להשתלה /טפול מיוחד בחו"ל לרבות טיפולי דיאליזה.

תנאים כלליים להצטרפות 

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה


גיל ההצטרפות: 0-75 שנים.


דמי הביטוח:

  • לילד - פרמיה קבועה עד גיל 20.
ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
  • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?

מידע נוסף לשימושך