דלג לתוכן
אודות מקפת

מגדל מקפת - דוחות כספיים

להלן הדוחות הכספיים של החברה המנהלת" מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ"

הדוח התקופתי המונגש לשנת 2021 יעלה לאתר בתקופה הקרובה