דלג לתוכן
אודות מקפת

מגדל מקפת - דוחות כספיים

להלן הדוחות הכספיים של החברה המנהלת" מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ"

הדוחות הכספיים המונגשים ליום 30 ביוני 2022 והדו"ח התקופתי לשנת 2022 יעלו לאתר בתקופה הקרובה