דלג לתוכן
אודות מקפת

מגדל מקפת - דוחות כספיים

להלן הדוחות הכספיים של החברה המנהלת" מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ"

הדוחות התקופתיים המונגשים יעלו לאתר בשבועות הקרובים