דלג לתוכן
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - דוחות כספיים

להלן הדוחות הכספיים של החברה המנהלת" מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ"

הדוחות המונגשים לשנת 2018 ורבעון ראשון לשנת 2019 יעלו בשבועות הקרובים