דלג לתוכן
מעורבות חברתית במגדל
מעורבות חברתית במגדל

פעילות מגדל לחיזוק תשתיות ניהוליות של ארגונים חברתיים

אחד מחמשת אפיקי ההשקעה החברתית האסטרטגית של מגדל הוא חיזוק תשתיות ניהוליות של ארגונים חברתיים.

אנו רואים חשיבות בניהול המקצועי והפיננסי, כבסיס לפעילות יעילה ואפקטיבית. להבנתנו, מגזר הארגונים החברתיים (עמותות/המגזר השלישי) מהווה "שחקן מרכזי" בזיהוי צרכים חברתיים ובמתן מענה להם, ולכן אנו רואים חשיבות בחיזוק מגזר זה, ובסיוע בבניית יכולות בקרב הארגונים החברתיים.

מגדל תומכת בפעילותם של מספר ארגוני תשתית - ארגונים חברתיים המסייעים לעמותות להתנהל באופן מקצועי ואפקטיבי, במטרה להשיג את מטרותיהן החברתיות. כמו כן, הקבוצה מפעילה את בית העמותות - מרחב עבודה ויצירה משותף לארגונים חברתיים, הממוקם בבנין 'מגדל שוקי הון' בתל אביב. אודות בית העמותות >

הארגונים והפרויקטים בהם מגדל תומכת

מנהיגות אזרחית
מנהיגות אזרחית

ארגון הגג של החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל, אשר עוסק בסוגיות רוחב אשר משפיעות על ארגוני החברה האזרחית, מתוך ראייה מגזרית כוללת. הארגון מייצג את ארגוני החברה האזרחית מול משרדי ממשלה, כנסת ורגולטורים, מקדם מדיניות התומכת במגזר וסדר יום משותף, ומוביל תהליכים פנים מגזריים לחיזוק החברה האזרחית ועידוד שיתופי פעולה. בנוסף, מנהיגות אזרחית מנהלת את מתחם בית העמותות.

לאתר הארגון >

מידות
מידות

ארגון המקדם אפקטיביות של תורמים וארגונים חברתיים באמצעות דירוג עמותות, עריכת דוחות תחום, הדרכות תהליכי ייעוץ ופעילות לשינוי השיח הציבור. מגדל תרמה לשכלול 'המפה החברתית של מידות' - בסיס נתונים מקוון ראשון מסוגו, המאפשר לציבור הרחב לקבל תמונה רחבה ומקיפה על הארגונים החברתיים הפועלים בישראל, על פי עניין אישי ועל בסיס פרמטרים משותפים

לאתר הארגון >

נובה
נובה

ארגון המסייע לארגונים חברתיים לפעול באופן יעיל ואפקטיבי לאורך שנים, באמצעות פרויקט ייעוץ שנתי. הפרויקטים מבוצעים באמצעות צוותי-ייעוץ, המורכבים מסטודנטים מצטיינים לכלכלה ולמנהל-עסקים, בהובלתם של יועצים ואנשי עסקים מתנדבים. בשנים 2015-2016 תרמה מגדל מימון לתהליכי יעוץ ל- 14 עמותות.

כמו כן, מגדל תרמה לפרויקט 'תיקי ידע' - הנגשת ידע מקצועי ככלי עבודה למנהלים במגזר השלישי, במסגרתו נכתבו 16 ‏‏"ילקוטי כלים" סביב סוגיות מקצועיות רחבות במגזר השלישי‏. פעילות הארגון מתבצעת מתוך בית העמותות.

לאתר הארגון >

תכנית הגנרטור
תכנית הגנרטור

מגדל מימנה סדנא לפיתוח מנגנונים עסקיים בעמותות בהנחיית Impactinrestment israel, שיסייעו להן בקידום מטרותיהן החברתיות, בדגש על פיתוח מנגנונים מניבי ‏הכנסה. זאת במטרה להפחית תלות בהכנסות מפילנתרופיה. ‏התכנית התקיימה בשנת 2016, והשתתפו בה נציגים של 4 עמותות.

לאתר הארגון >

כל זכות
כל זכות

ארגון המפעיל מאגר מידע מקוון מקיף אודות זכויות תושבי ישראל, והדרך למימושן. תרומתה של מגדל לכל זכות אפשרה עדכון תוכנם של דפי מידע באתר האינטרנט, הוספת דפי מידע בנושאי פנסיה, קופות גמל, הטבות ‏מס, זיקנה, ניצולי שואה, בריאות, אנשים עם מוגבלויות, ותרגום עמודים לערבית. פעילות הארגון מתבצעת מתוך בית העמותות.

לאתר העמותה >

עיגול לטובה
עיגול לטובה

ארגון המאפשר לאנשים רבים לתרום מדי חודש סכום קטן, המצטבר לסכומים משמעותיים. זאת באמצעות הוראה קבועה לעגל כל עסקה בכרטיס האשראי או בתלוש המשכורת החודשי, ואת ההפרש לתרום לעמותות הפועלות בתחום הקרוב ללב התורם.

לאתר העמותה >