דלג לתוכן
ביטוח חיים

מגדל מטריה לפנסיה

הגנה ביטוחית רחבה לקרן הפנסיה שלך

למה צריך לרכוש "מגדל מטריה לפנסיה" ולמי היא מתאימה?


המטריה מרחיבה את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה של הלקוח, ומתאימה אותו באופן איכותי ומיטבי לצרכיו.


 • מטריה לתקופת אכשרה - לפנסיית הנכות בקרן הפנסיה, ישנה תקופת אכשרה בת חמש שנים. במידה ואירע למבוטח אירוע רפואי כלשהו שנובע ממחלה שהייתה לו לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה. רכישת "מטריה לתקופת אכשרה" מהווה כיסוי ביטוחי למקרה שבו קרן הפנסיה תדחה את תביעת אובדן כושר העבודה  שיגיש בשל סעיף "תקופת אכשרה".
 • מטריה לעיסוק ספציפי - כיסוי אובדן כושר העבודה בפנסיה, מוגדר בהתאם להגדרת עיסוק סביר אחר בהתאם להכשרתו או ניסיונו או השכלתו של העמית. אם העמית נמצא באובדן כושר עבודה אך יכול לעסוק בעבודה אחרת בהתאם להגדרה הנ"ל – תדחה התביעה על ידי קרן הפנסיה.

  *דוגמה לעיסוק ספציפי - מורה בהוראה פרונטלית, נמצאת באובדן כושר עבודה עקב פגיעה בכושר הניידות או צרידות כרונית, תופנה בקרן הפנסיה לעסוק כמורה בקורסים מקוונים, הוראה לקבוצות קטנות וכו'.
 • תשלום פיצוי לשני סוגי הכיסויים - במקרה של דחייה ע"י קרן הפנסיה עקב תקופת אכשרה או סעיף "עיסוק סביר אחר" בהתאם לסכומי הביטוח שהמבוטח רכש בתכנית המטריה.
  תקופת תשלום הפיצוי: התביעה תשולם עד תום תקופת אי כושר העבודה או גיל פרישה כפי שנקבע בהצעה - לפי המוקדם מביניהם.
  תוקף הביטוח עד גיל פרישה (60-67) בהתאם לבחירת המבוטח

 • שחרור תשלום פרמיה של קרן הפנסיה - המטריה גם תשלם את הפרמיה לקרן הפנסיה ותשחרר את המבוטח מתשלום. בהתאם לנתונים כפי שיהיו באותו הזמן בחברת מגדל.

 

 הכיסוי מיועד לעמיתים פעילים בקרן פנסיה חדשה.

ניתן להוסיף לפוליסה את ההרחבות הבאות:

 • פרנצי'זה - תשלום כפול בחודש הרביעי ובחודש החמישי בגין תקופת ההמתנה של החודש השני והשלישי. ניתן לרכישה בשני הכיסויים (מטריה לתקופת אכשרה ומטריה לעיסוק ספציפי)
 • הגדלת תגמולי הביטוח ב- 2% בתקופת תשלום התביעה. ניתן לרכוש לשני הכיסויים.
 • הגדלת הפיצוי במקרה מצב סיעודי - במקרה בו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח ישולם פיצוי נוסף בשל היות המבוטח במצב סיעודי. ניתן לרכישה בכיסוי מטריה לאכשרה בלבד.

  פירוט ההרחבות ותנאי הפוליסה בתחתית העמוד

 מה עוד צריך לדעת?

תקופת המתנה: 3 חודשים.

פרמיה: הפרמיה בתכנית זו משתנה מדי שנה ותגבה מדי חודש בחודשו באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי בהתאם לבחירת המבוטח.


לרשימת ספורט אתגרי - מוצרי אובדן כושר עבודה >


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

 

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך