דלג לתוכן
ביטוח חיים

מגדל הכנסה למשפחה: לשמור עליהם כל החיים

מגדל הכנסה למשפחה: לשמור עליהם כל החיים

בני המשפחה הם הדבר היקר ביותר בעולם שיש לכל אחד מאיתנו. הם האנשים  שאנחנו דואגים להם, אוהבים אותם, עוטפים אותם בחום ובביטחון, והם,  כמובן, מחזירים לנו באהבה, בדאגה ובערבות הדדית עמוקה. מקרה מוות פתאומי של אחד מראשי המשפחה, עשוי להשאיר את בני המשפחה ללא מקור הכנסה רציף ויציב, דבר שעלול לערער את שגרת החיים של האנשים החשובים לנו מכל, ולהוריד משמעותית את רמת המחייה אליה הורגלו. בשל כך קיימת חשיבות רבה לרכוש ביטוח חיים למקרה פטירה, המבטיח בסיס כלכלי יציב למשפחה במקרה של אסון.

מה כולל ביטוח מגדל הכנסה למשפחה?
ביטוח "מגדל הכנסה למשפחה" - היא תכנית ביטוח ייעודית שמטרתה לשמור על רצף ההכנסות וההפקדות לחיסכון במקרה פטירה. הכיסוי מעניק תשלום חודשי לתקופה קבועה מראש, לרבות פטור ממס (למעט מס רווחי הון), כשבמסגרת הפוליסה, רוכש המבוטח ביטוח ריסק שישולם לבני המשפחה בתשלומים חודשיים. עם ההצטרפות לתוכנית קובע המבוטח את שמות המוטבים, תקופת התשלום ואת הסכום הרצוי בהתאם ליכולתו הכספית, צורכי המשפחה וגיל הילדים. בנוסף, ניתן לצרף גם סכום הפקדה חודשית לחיסכון ובכך לספק למשפחה את המשך צבירת החיסכון העתידית.


פוליסות ביטוח ייחודיות למצבי חיים משתנים
ביטוח מגדל הכנסה למשפחה נותן מענה ממוקד ומדוייק למגוון מצבי חיים משתנים, ומספק כיסוי הולם למקרים שעלולים לקרות לכל אחד מאיתנו במרוצת השנים:

 • להורים גרושים: פוליסה ייחודית ובלעדית, המיועדת להורים גרושים ומטרתה להבטיח בסיס כלכלי עבור ילדי המשפחה במקרה של אסון. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחד מכל ארבעה זוגות נשואים בישראל צפוי להתגרש, ומדי שנה שיעור המתגרשים רושם עלייה חדה. חלק מהותי ומאתגר מהסכם הגירושין מסדיר את גובה דמי המזונות שישולמו ע"י אחד ההורים, והפוליסה החדשה נותנת למעשה מענה למצב בו אחד ההורים נפטר בטרם עת, ויגרום לפגיעה מיידית בילדים, כתוצאה מהפסקת התשלום הפתאומית. הפוליסה להורים גרושים מבטיחה שילדיו של הנפטר יוכלו להמשיך לחיות ברמת החיים אליה הורגלו באמצעות תשלומים חודשיים רציפים, שגובהם ומשכם נקבעו על ידי המבוטח בעת רכישת הפוליסה.
  חשוב לזכור כי הפוליסה החדשה להורים גרושים אינה מהווה תחליף לביטוח חיים שנותן מענה עד גיל פרישה, אלא מספקת פתרון נקודתי של פיצוי בגין מזונות המשולמים לפי גיל הילדים, במידה והצד המשלם את המזונות נפטר בטרם עת
 • ילדים בעלי צרכים מיוחדים: תוכנית מגדל הכנסה למשפחה מבטיחה את רווחתם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שהטיפול בהם כרוך לא פעם בהוצאות כספיות רבות
 • הורים מבוגרים: במקרה של הורה מבוגר ונתמך שהטיפול בו כולל תשלום עבור דיור מוגן ו/או שירותים סיעודיים - תאפשר התוכנית את המשך איכות חייו של ההורה
 • סגירת חובות כספיים: במקרה של התחייבות לתשלומים קבועים, תאפשר התוכנית את המשך הסדרת החובות ותימנע נטל כלכלי על המשפחה

  מה הוא ביטוח חיים?

  ביטוח חיים, הנקרא גם פוליסת ריסק, מאפשר לכם לדאוג לעתיד משפחתכם במקרים לא צפויים, כמו אובדן כושר עבודה, נכות או מוות. כל אחד מהמקרים הללו מציב את המשפחה מול התמודדות מאתגרת וחוסר וודאות כלכלית, משפחתית ונפשית. ביטוח חיים משמר ככל האפשר את שגרת החיים שהיתה נהוגה במשפחה בטרם המקרה הביטוחי, כשהפיצוי הכספי הניתן מטעם הפוליסה עבור כל אחד מהמצבים הללו, מספק לבני המשפחה רשת בטחון כלכלית המאפשרת להם להסתגל למצב החדש מבלי לדאוג מהירידה הצפוייה ברמת החיים ותוך שמירה על רמת החיים אליה הורגלו.
 • ביטוח חיים/ריסק: בביטוח זה יינתן פיצוי כספי למשפחה במקרה מות המבוטח
 • נכות מתאונה: המבוטח מקבל פיצוי למקרים בהם הוא הוכר כנכה כתוצאה מתאונה
 • אובדן כושר עבודה: המבוטח מקבל תשלום חודשי מחברת הביטוח לפי סכום שנקבע מראש, במצבים בהם למבוטח אין יכולת לעבוד עוד בשל מחלה קשה, נכות או תאונה

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף